"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Само една книга


Аз бях голям пакостник. Не се подчинявах на родителите и учителите си и се противопоставях на всеки авторитет. Родителите ми не бяха религиозни, но имаха много строги морални стандарти, които аз отказвах да следвам.

Веднъж, докато майка ми пътувала с автобус до друг град, един мъж се изправил и заговорил за книгата, която продава. Книгата била озаглавена „Великата борба”. Той заявил, че тя е променила живота на хиляди хора. Майка ми била отчаяна и направила жертва, за да ми я купи.

Аз обичам да чета и когато ми даде книгата, влязох в стаята си и започнах да я прелиствам. Идеите в нея бяха нещо ново за мене, а някои от тях бяха трудни за разбиране. Все пак продължих да чета. Прегледах препратките към Библията и разбрах, че в нея се говорят неща, които са взети директно от Св. Писание.

В книгата се споменаваше съботата. Никога преди не бях чувал за съботния ден, но разбрах, че е нещо важно. Попитах момчето от училище, които ходеше на църква в събота, дали мога да отида с него на богослужение. Той ме заведе в харизматична църква, която провеждаше службите си в събота. Присъединих се към тази църква. Родителите ми може би не бяха съгласни, но тъй като виждаха промяната в мене, не казаха нищо.

Продължих да чета Библията и да задавам множество въпроси. Църковните старейшини не можеха да ми отговорят и един от тях ме обвини, че съм адвентист от седмия ден. Не познавах такива хора, но започнах да търся, за да намеря поне един адвентист.

Запознах се с адвентист и го засипах с въпроси. Той отговори на всички, като използваше единствено Библията. Имахме дълги и разгорещени спорове. Не се интересувах от църква, просто исках да разбирам Библията.

Завърших гимназията и започнах да работя като учител в селско начално училище, за да спестя пари за колежа. Открих, че училището е на адвентистите! Започнах да посещавам адвентната църква в селото и скоро всички съмнения изчезнаха. Пожелах да бъда кръстен.

Потръпвам при мисълта къде бих бил сега, ако майка ми не бе купила онази книга. Бог избра тази книга, за да преобърне живота ми. Преди да я прочета, аз бях голям проблем за семейството си. След като открих истината, станах толкова ентусиазиран във вярата си, че се превърнах в друг вид „проблем”. Имам мисията да разкажа на семейството си и на всички останали за Божия велик спасителен план.


* Оливер Ешун живее в Гана, Западна Африка

Свързан урок >>