"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог и поклонниците на дявола


Бенджамин Сам бил пионер от Глобалната мисия в примитивния планински район на остров Гуадалканал в Соломоновите острови. Веднъж войници насочили оръжията си към главата му, докато се молел за изцелението на болен главатар. Бог му помогнал да основе малка група в това планинско село и днес там има училище и малка църква, които са свидетелство за Божията сила да променя сърцата.

Бенджамин се преместил в район в южната част на острова. Там посещавал хората и открил мнозина, които искали да научат нещо повече за Исус. Провел двуседмична евангелизация в селото.

Бенджамин се преместил в район в южната част на острова. Там посещавал хората и открил мнозина, които искали да научат нещо повече за Исус. Провел двуседмична евангелизация в селото.

Рано на следващата сутрин съпругата на Бем отишла при Бенджамин, за да му разкаже за случилото се през нощта. Бенджамин посетил дома на Бем и му обяснил, че дяволът е победен от Бога враг и не бива да се страхуват от силата му. Бенджамин разказал как изгонвал много демони през годините. „Исус дори е възкресил мъртво дете и умрял мъж", казал той, като имал предвид дъщерята на Яир и Лазар. Бем и съпругата му слушали със страхопочитание.

Бенджамин поканил семейството да коленичи с него, докато се моли Исус да изгони демоните от живота им. Когато приключили молитвата, Бен казал на Бенджамин, че дяволът го е оставил.

След евангелизаторските събрания Бем казал на жена си, че иска да бъде кръстен. На кръщелната служба Бем споделил как Исус е изгонил демоните, на които някога се покланял. „Сега съм последовател на истинския Бог, Исус Христос”, казал той.

Бем споделя новата си вяра с тези, на които служил като свещеник на дявола. Малка група вярващи сега провежда богослужения в това село и те са доказателство за Божията изкупителна любов.


* Бенджамин Сам служи като пионер на Глобалната мисия, докато бе поканен да стане пастор на църква близо до Хонаира, столицата на Соломоновите острови.

Свързан урок >>