"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението Съботно училищен урок от Google Play

Изтеглете Андроид приложението Съботноучилищни уроци за юноши от изтегли Съботноучилищни уроци за юноши от Google Play

Съботно Училище - официалното приложение на отдел "Съботно училище и лично служене" към ГК на ЦАСД, включващо младежки уроци Inverse

Произходът Джеймс Гибсън
Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2013 г.

Урок 13 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 23 - 29 март 2013 г.

Сътворение - отново


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 23 март
Стих за запаметяване:
“А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда” (1 Петрово 3:13).

Във 2 Петрово 3:10-13 апостолът описва участта на небето и земята. И двете – както и онова, което е в тях, – ще бъдат унищожени. Но това не е краят на историята – в никакъв случай! Защото вместо тях ще бъдат създадени ново небе и нова земя. Вижте контраста между двете съществувания. Грехът владее старото творение, правдата обитава в новото. Смъртта царува в старото творение. В новото царува животът. Контрастът не би могъл да е по-поразителен или по-абсолютен.

Както можем да видим в тези обещания, Божията роля като Създател не приключва с първото Сътворение на земята. Не свършва и с работата, която върши в нас – да ни направи нови творения в Христос. Не, тя продължава! Същият Господ, Който чрез свръхестествената сила на Своето Слово някога е създал света, пак ще твори, и то със същата свръхестествена мощ.

Наистина, без този последен акт на сътворение всичките Му предишни биха се свели до нищо. Новото небе и новата земя са кулминацията на Божиите обещания за нас.

За тази седмица прочетете:
Откровение 21:1-5; Битие 3:19; 6:11-13; 1 Коринтяни 15:52-58; Исая 11:6-9; Йоан 14:1-3Едно ново начало Неделя - 24 март

Единственото общо, което Библията и науката имат помежду си, е убеждението, че тази земя, каквато я познаваме днес, няма да съществува вечно. За науката (поне някои нейни теории) същите студени и безумни сили на случайността, довели някога земята и живота върху нея в съществуване, в края ще я унищожат. Библията също учи, че тази земя няма да съществува вечно, а наистина ще бъде унищожена. Но в сценария, предложен от науката, това унищожение представлява вечният край на всичко; точно обратното е при библейския сценарий – това е началото на нещо съвсем ново и чудесно, което ще съществува вечно.


Прочетете Откровение 21:1-5. Каква картина на бъдещето ни е представена тук? Какви чудесни обещания ни очакват? Защо само Бог може да го направи за нас?


Несъмнено едно от най-добрите обещания за нашето ново съществуване е, че смъртта и страданията завинаги ще изчезнат. Ясно е, че Бог не гледа на тези преживявания като на нещо нормално или положително. Те не са присъствали при Сътворението, обявено от Бога за “твърде добро” (Битие 1:31). Те са чужди натрапници и никога не са били считани за част от първоначалното Сътворение - няма да бъдат част и от новото. Исус идва, за да ги унищожи и в новата земя никога вече няма да ги преживеем.

Новото сътворение носи ново начало. Този ужасен експеримент с греха завинаги ще свърши. Резултатите са видими и ясни: Грехът носи смърт и страдание, а Божият закон е закон на живота.

Както в началото Бог създава небето и земята, така ще сътвори и новото небе, и новата земя. А с тях ни предлага и едно ново начало. Само Бог - Създателят - може да го направи! И всичко това достига до живота ни благодарение на делото на Неговия Син за нас. Без спасителния план нямаше да имаме надежда за нищо отвъд това, което този живот предлага – една твърде потискаща мисъл.


Защо тези обещания за ново съществуване са толкова важни за нас? Какво би представлявала вярата ни без тях?
От прах към живот Понеделник - 25 март

Прочетете Битие 2:7 и 3:19. От какво е направен Адам и какъв е резултатът от неговия грях?


Бог създава Адам от земната пръст, вдъхва в него жизнено дихание и той стана живо същество. Докато поддържа връзката си с Бога, животът му ще продължава. Когато съгрешава, Адам се отделя от Източника на живота. В резултат умира и се връща в пръстта.


Прочетете Исая 26:19 и Даниил 12:2. Какво се случва с тези, които спят в пръстта?


Обещанието за възкресение предоставя на християните надежда. Йов изразява тази надежда с думите: “И като изтлее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога” (Йов 19:26). За верните смъртта е само временна. Богът, създал Адам от пръстта и вдъхнал му живот, не е забравил как се правят хора от пръстта. Възкресението ще бъде акт на сътворение точно толкова, колкото е било и първоначалното сътворяване на Адам.


Прочетете 1 Коринтяни 15:52–58. Какво научаваме от тези стихове, което е неразделно свързано с разказа за Сътворението от Битие?


Възкресението на праведните при Второто пришествие на Исус ще стане мигновено. Както при първото сътворение на човечеството, това ще е свръхестествено събитие, при което Бог ще направи всичко. Това е в ярко противоречие с идеята за теистична еволюция. Все пак, ако Бог няма да използва милиони години на еволюция, за да ни пресъздаде, а ще го направи за миг, тогава със сигурност би могъл да ни създаде без еволюцията и първия път. Ето защо – както и при всичко останало в Библията – надеждата за възкресението е още едно библейско доказателство, което отхвърля идеята за някаква теистична еволюция.


Какво би трябвало да ни разкрие това за ограниченията на науката - че, като се има предвид нещо толкова важно и фундаментално като възкресението, тя не ни предлага почти никаква светлина?
Възстановяване на човешкото владение Вторник - 26 март

Сравнете Битие 1:28 с Йоан 12:31. Какъв е статутът на Адам и Ева в новосъздадения свят? Кой завзема властта и става владетел на този свят?


На Адам е възложена отговорността да бъде владетел над този свят. Когато съгрешава, владичеството му се компрометира. Сега вече Сатана упражнява властта си над нашата Земя, причинявайки насилието и покварата, които виждаме навсякъде.

След кръста Исус Христос спечелва обратно земята от владичеството на Сатана (Матей 28:18; Откровение 12:10; Йоан 12:31). И въпреки че на дявола все още е позволено да действа и да вреди, можем да се радваме, знаейки, че дните му са преброени: победата на Божия Син на кръста гарантира това.


Прочетете 2 Тимотей 2:11, 12 и Откровение 5:10. Какви истини можем да забележим в тези стихове? Вижте също 1 Коринтяни 6:2, 3.


Спасените ще получат власт като царе и свещеници. Идеята за царственост тук загатва известен вид власт; идеята за свещеничеството е свързана с общуването между Бог и другите разумни същества, може би тези от другите сътворени светове, които никога не са преживявали опитността на греха и причиненото от него окаянство.


“Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Освободени от връзките на смъртта, чрез неуморно летене те ще достигат до далечни светове, които са изтръпвали и са се изпълвали със скръб при гледката на човешкото нещастие и са изливали душите си в радостни песни при вестта и за една спасена душа. С неизразимо блаженство децата на земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове” (Елън Уайт. „Великата борба”. Стр. 677 – ориг.). Според вас какво означава да се “навлиза в радостта и мъдростта на непадналите светове”? Какво можем да научим от непадналите същества? А те от нас?
Още възстановяване Сряда - 27 март

В света, който познаваме, хищничеството е обичаен начин на живот сред животните. Терминът “хранителна верига” е познато напомняне за важността на хищничеството в нашата екология и ни е трудно да си представим света без него. Но в началото всички сухоземни създания са се хранели с трева (Битие 1:30). Нито едно животно не се е хранело с други животни. Битие 1:30 не споменава храната на водните създания, но вероятно и там е бил приложим същият принцип. Ето защо Бог може да обяви цялото творение за “твърде добро”.


Прочетете Битие 6:11-13; 9:2-4. Какви промени настъпват в природата към времето на Потопа? Какво по-нататъшно израждане настъпва в отношенията между човечеството и животните след Потопа?


Онова, което започва като мирно царство, вече е изпълнено с поквара, насилие и зло. Това са резултатите от греха. Светът, който някога е “твърде добър”, става толкова лош, че предизвиква собственото си унищожение.

След Потопа животните започват да се страхуват от хората. Това включва сухоземните, въздушните и водните създания. Какъв очевиден контраст с предишното състояние! Изглежда, че властта на човека над животните по това време е намалена.


Прочетете Исая 65:25; 11:6-9. По какво се различават взаимоотношенията между създанията в настоящия свят от обещаните от Бога в бъдещето?


Посредством красотата на този поетичен език Исая ни показва, че в новия свят няма да има насилие. Поквара и насилие – тези характеристики на греховния свят, станали причина за унищожението му, ще липсват в новия. Той ще е свят на хармония и сътрудничество, ще е мирно царство. Толкова сме свикнали с насилието, хищничеството и смъртта, че ни е трудно да си представим нещо по-различно.


Както можем да видим, целта на евангелието е възстановяването. Въпреки че само Бог може да осъществи окончателното възстановяване, какви решения можем да вземем, помагащи ни сега да постигнем поне част от необходимото възстановяване?
Възстановяване на връзката с Бога Четвъртък - 28 март

“Преди да навлезе злото, Адам се радва на пряка близост със своя Творец” (Елън Уайт. „Великата борба”. Стр. 7 – ориг.). Но след грехопадението тази близка връзка претърпява радикална промяна в много отношения.


Прочетете Битие 3:24; Изход 33:2 и Второзаконие 5:24-26. Какво прави грехът с близостта, съществувала между човечеството и Бог?


Грехът разрушава връзката между Бог и човечеството. Бог отпраща двойката от присъствието Си, за да ги запази. Хората вече не могат да виждат Божието лице и да останат живи. Но Господ по Своя инициатива осъществява спасителния план, чрез който нарушената връзка да бъде поправена, макар и на чудовищна за Него цена.


Прочетете Йоан 14:1-3 и Откровение 22:3-5. Какво обещание отправя Исус към учениците Си точно преди да отиде на кръста и какъв ще бъде резултатът?


Бог и човечеството ще бъдат отново заедно, в мир, общувайки лице в лице. Земята ще бъде без никакво проклятие и всичко изгубено ще бъде възстановено. Изкупените ще получат нова природна среда, нов живот, нова власт, нов мир с останалата част от творението и нова връзка с Бога. Първоначалната цел за сътворяването на хората ще бъде осъществена. Бог, човешката раса и творението ще бъдат в хармония и тази хармония ще царува вечно.


Как да се наслаждаваме на близки отношения с Бога дори сега - преди пресътворяването на небето и земята? Какви решения вземаме, които влияят на връзката ни с Него, било в положителна или в отрицателна насока?
Разширено изучаване Петък - 29 март

”А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличава и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрива богатствата на изкуплението и удивителните постижения във великата борба със Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почит. С още по-пленителна радост засвирват те на златните си арфи; и хиляди по хиляди, и десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към мощния хвалебен хор...

Великата борба е свършила. Няма повече грях и грешници. Цялата Вселена е чиста. Необятното творение бие в един пулс на хармония и радост. От Този, Който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мъничкия атом до най-големия свят, всички неща, одушевени или неодушевени, в непомрачена красота и съвършена радост заявяват: БОГ Е ЛЮБОВ!” (Елън Уайт. „Великата борба”. Стр. 678 – ориг.).

За разискване:

1. Съберете колкото се може повече стихове, особено от книгата „Откровение”, които говорят за възстановената земя. Обсъдете в групата какво казват те. Кои аспекти на възстановената земя намирате за най-привлекателни? Кои аспекти са ви най-трудни за разбиране?

2. Как учението за Сътворението, разкрито в Битие 1 и 2 глави, е свързано с възстановяването на небето и земята? Как би трябвало да разбираме това възстановяване, ако теистичната еволюция е вярна?

3. Прочетете Римляни 8:18 и 2 Коринтяни 4:16, 17. Какво казва тук ап. Павел и как можем да черпим утеха от неговите думи?

4. Размишлявайте върху цялостната концепция за евангелието като “възстановяване”. Какво загатва тази дума? Кое точно се възстановява? Как се възстановява? Каква роля играем ние – ако изобщо имаме такава – в цялостния процес?

5. Какво ни открива обещанието за ново небе и нова земя за характера на Бог?
Разказ
Бог и поклонниците на дявола

Бенджамин Сам бил пионер от Глобалната мисия в примитивния планински район на остров Гуадалканал в Соломоновите острови. Веднъж войници насочили оръжията си към главата му, докато се молел за изцелението на болен главатар. Бог му помогнал да основе малка група в това планинско село и днес там има училище и малка църква, които са свидетелство за Божията сила да променя сърцата.

Бенджамин се преместил в район в южната част на острова. Там посещавал хората и открил мнозина, които искали да научат нещо повече за Исус. Провел двуседмична евангелизация в селото.

Бенджамин се преместил в район в южната част на острова. Там посещавал хората и открил мнозина, които искали да научат нещо повече за Исус. Провел двуседмична евангелизация в селото.

Рано на следващата сутрин съпругата на Бем отишла при Бенджамин, за да му разкаже за случилото се през нощта. Бенджамин посетил дома на Бем и му обяснил, че дяволът е победен от Бога враг и не бива да се страхуват от силата му. Бенджамин разказал как изгонвал много демони през годините. „Исус дори е възкресил мъртво дете и умрял мъж", казал той, като имал предвид дъщерята на Яир и Лазар. Бем и съпругата му слушали със страхопочитание.

Бенджамин поканил семейството да коленичи с него, докато се моли Исус да изгони демоните от живота им. Когато приключили молитвата, Бен казал на Бенджамин, че дяволът го е оставил.

След евангелизаторските събрания Бем казал на жена си, че иска да бъде кръстен. На кръщелната служба Бем споделил как Исус е изгонил демоните, на които някога се покланял. „Сега съм последовател на истинския Бог, Исус Христос”, казал той.

Бем споделя новата си вяра с тези, на които служил като свещеник на дявола. Малка група вярващи сега провежда богослужения в това село и те са доказателство за Божията изкупителна любов.


* Бенджамин Сам служи като пионер на Глобалната мисия, докато бе поканен да стане пастор на църква близо до Хонаира, столицата на Соломоновите острови.

Created by ULimited®