"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да намериш утеха, да намериш Исус


Амир Гали, директор на медийния център Ал-Уаад в Близкия изток, се радва да сподели следния имейл, който получил от човек, стигнал до вяра в Исус чрез слушане на Хоуп ченъл.

„Чрез удивителните си програми Хоуп ченъл в Северна Африка/Близък изток изигра важна роля за моята утеха във време на скръб. Посочвам най-вече програмата „Път към спасение”. Тази програма ме запозна с Исус Христос, с чудното Му раждане, святия Му живот и с истинското Му естество. Тази програма ме запозна и със Святия Дух. До тогава не знаех, че има Святи Дух. Сега знам, че Той е Този, Който ме утешаваше във времето на страдание. Знам, че Той е с мене където и да отида.

Живея сред хора, които не вярват Исус и животът ми може би е в опасност. Ако семейството ми научи, че съм приел Исус за мой Спасител, ще бъдат убит. Въпреки всичко, аз усещам щастие и мир в сърцето си. Открих съкровище, от което никога няма да се откажа. Някога се страхувах, но вече не изпитвам страх.

Сега знам, че Исус Христос е вратата към Бог Отец. Моля се в името на Исус и знам, че Той чува молитвите ми. Преди известно време имах голям проблем в живота си. Помолих се в името на Исус и проблемът бе разрешен съвсем неочаквано. Вярвам в Исус Христос и в Неговата благодат към мене.

Благодаря на Хоуп ченъл. Без него, щях да бъда изгубен.

Свързан урок >>