"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Двуострият нож


Пастор в трудна и предимно нехристиянска страна изучавал Библията с младеж, който проявил интерес към Исус. Нещата вървели добре до момента, когато бащата на момчето бил освободен от затвора и се прибрал у дома след излежаване на присъда за убийство.

Отначало бащата бил впечатлен от промените, които виждал в сина си. Но когато разбрал, че синът му изучава Библията с християнин, просто обезумял от гняв. Пожелал да спаси момчето от опасните идеи на християнството.

Опитал се да поговори със сина си. След като не постигнал успех, започнал да крещи и да го бие. Младежът обаче не пожелал да се откаже от новата си вяра в Христос. Бащата осъзнал, че ако продължава да го бие, скоро ще го умъртви. А каква би била ползата от това?

Тогава му хрумнала една мисъл. Защо да не убие пастора? Какво значение би имала една нова присъда, ако успее да спаси сина си от християнската ерес?

Бащата започнал да дебне край дома на пастора и научил дневния му график. Наточил дългия си нож. Когато настъпило подходящото време, пристигнал с колата си до дома на пастора, изчакал го да потегли и му препречил пътя. Пасторът излязъл от колата си, за да провери какъв е проблемът, но разгневеният баща го повлякъл и го вкарал насила в своята кола.

Пасторът познал мъжа и се досетил за причината за нападението. Опитал се да сподели няколко библейски стиха с него, но човекът започнал да крещи и посегнал към ножа си. Внезапно ръката му замръзнала във въздуха като парализирана.

Пасторът започнал спокойно да споделя от Писанието, докато нападателят се разплакал.

След няколко месеца бащата бил кръстен. Когато църковните членове го приветствали с добре дошъл в църквата, той пожелал да каже нещо на микрофона. „Имам един подарък за пастора.“ Внимателно разопаковал дългия остър нож и заявил: „Това е ножът, с който исках да те убия. Ти имаш по-дълъг, по-здрав и по-остър нож, който е Божието слово. Този нож уби стария човек в мене. Сега съм нов човек. Слава на Бога!


* Хоумър Трекартин е президент на Близкоизточната мисия.

Свързан урок >>