"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Божествена среща


Постоянно правех бели в родното ми село в Индия. Моят баща ме запозна с алкохола още на 9-годишна възраст и пиенето се превърна в непобедим навик. Напуснах училище и започнах да крада, за да си купувам пиене. Всичко това бе за сметка на моето здраве, семейство и приятели.

Започнах да плювам кръв. Изплашен, спрях да пия и кървенето престана. След това започнах да пия отново. Бях на 23 години и женен. Живеехме мизерно поради моя порок. Изпивах всичките си доходи и оставях семейството ми да търси храна.

Една нощ, докато се прибирах със залитане към дома, видях мъж да чака на автобусната спирка. Той се обърна към мене и ми каза, че е Божи човек. Спрях се да чуя какво ще ми каже. „Има Бог, Който може да разреши твоите проблеми. Искам да дойда в дома ти и да ти разкажа за Него.”

„Не се интересувам – отговорих аз. – Пияница съм и не познавам Бога.” Човекът обаче дойде с мене до дома ми. Там започна да ми говори за Бога. Бях прекалено пиян, за да разбера какво говори. „Ще поспя – казах аз. – Можеш да останеш тук до сутринта.”

На сутринта видях, че пасторът все още е там. Започнахме да говорим отново. Бях трезвен и можех да разбера какво казва за Бога. Изпитвах любопитство да узная нещо повече за този Бог, Който е жив и силен и отговаря на искрените молитви. Имах желание да науча повече и затова отидох с пастора до дома му, който се намираше на около 40 километра.

Бог отне желанието ми за алкохол и изчисти ума ми. Приех Исус за Спасител и заедно със съпругата ми се кръстихме през 2008 г. Сега вече знам, че срещата ми с пастора е била наредена от Бога.

Двамата със съпругата ми започнахме да споделяме Божията любов с други хора. Служим като пионери от Глобалната мисия и споделяме Божията любов в моя роден град, където всички ме знаеха като размирник, пияница и поклонник на идолите. Те могат да видят какво Бог върши в живота ми и аз им обяснявам, че Бог може да извърши същото и с тях.

Досега Бог ни е подарил 20 души за Христос. Работя с още 30 или 40 души. Изпълнен съм с радост за това, че Бог използва мене, пияницата и идолопоклонникът, за да води други до Исус.


* Рамеш Раут е пионер от Глобалната мисия в Индия.

Свързан урок >>