"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Нашият първи избор


Аз съм християнка, но не адвентистка. Съпругът ми следваше различна религия. Решихме да изпратим двамата ни сина в началното адвентно училище Замбоанга във Филипините, тъй като искахме те да учат в учебно заведение със здрави морални ценности. Проучихме няколко училища и повечето от тях имат по-добри сгради, но ние избрахме адвентното.

Нашите момчета харесаха училището и се присъединиха към изследователите. Децата и учителите са толкова приятелски настроени. Харесва ми да работя с учителите и родителите. Ние наистина сме едно голямо семейство!

Децата ни се учат да бъдат водачи, когато вземат участие в църковните програми и в други училищни дейности. Харесват библейските часове и учат наизуст много библейски текстове. Съпругът ми дори се пошегува, че синовите ни скоро ще станат пастори, тъй като са научили толкова много текстове от Библията.

Макар че не съм адвентистка, вярвам в адвентното образование и благодаря на Бога за това училище.


* Фели Бавари, Замбоанга, Филипините.

Свързан урок >>