"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Втората възможност на Етиен


Повечето адвентни църкви в Хаити провели евангелизаторски събрания през януари. Приемното семейство на Етиен я поканило да посети събранията в тяхната църква. Тя отишла само за да не ги обиди, но не обърнала никакво внимание на говорителя.

На 12 януари 2010 земята се разклатила. Етиен се измъкнала от къщата секунди преди да се сгромоляса. Погледнала с изумление руините около себе си. Отново била без дом. Тогава осъзнала, че Бог я спасил отново. „Господи - помолила се тя, - мисля, че е време да ти предам живота си.”

Етиен научила, че адвентната църква „Мория” не е разрушена и се запътила натам. Членовете я приветствали и й показали къде може да спи на открито при други хора, останали без дом. Нямала палатка и легло, затова си направила място за спане от кашон. Някой й предложил ориз и зеленчуци, но тя отказала, тъй като нямала пари, за да си ги купи. „Не е необходимо да плащаш – казала жената. – Вземи ги и се нахрани.” С благодарност Етиен взела чинията и се зачудила как е възможно да я хранят безплатно.

На следващия ден някой съобщил, че тази вечер ще има проповед. Етиен с изненада видяла същата жената, която проповядвала в църквата, където приемното й семейство я било завело. „Знам, че Бог ми дава втора възможност да приема Неговата любов и спасение в живота си – заявила Етиен. – Тази вечер предавам живота си на Бога.”

Етиен посещавала часовете за подготовка на кръщаемите всеки следобед и приела истината, които научавала. След няколко седмици била кръстена.

„Животът е труден – казва тя спокойно. – Не знам какво ми предстои, но съм сигурна, че Бог ще се погрижи за мене. Вече ми е показал, че го прави.”

В Хаити има 350 000 адвентисти.


* Етиен, 22-годишна, живее в палатка в Порт-о-пренс, Хаити.

Свързан урок >>