"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Светлина в мрака - 2


Нима бил един от многото бутанци, които получили екземпляр от Великата борба. Той я прочел няколко пъти и започнал да споделя наученото за Бога със своите роднини и приятели в малко село в Бутан. Събира малка група от около петнадесет души в стая. Няколко от тях се подготвят за кръщение. Техният брой нараства, тъй като Нима продължава да споделя вярата си и да разпространява адвентни книги, които внася нелегално през границата в родната си страна.

За християните в Бутан все още е трудно да практикуват вярата си. Десетки вярващи са затворени за това, че разказват за своята вяра. В момента евангелизатори доброволци се срещат с бутанци откъм границата с Индия. Там тези доброволци преподават Библията и учат хората да използват простички методи на лечение, за да достигат и до други с вестта за Христос. До сега около 25 бутанци са приели Исус за своя Спасител и са станали християни адвентисти от седмия ден. Когато се завръщат у дома, те носят със себе си библии и адвентна литература.

Научаваме за хора в Бутан, които желаят да научат нещо за Исус. Един управител на хотел получил няколко книги, които дал на шофьорите, за да бъдат раздадени на пътуващите.

Наскоро вярващи от Бутан посетили няколко малки села, за да се молят за болните и да утешават скърбящите. Мнозина пожелали да научат нещо повече за Бога и вярващите ги запознали много предпазливо с Исус. Святият Дух работи в сърцата на тези хора, които жадуват да знаят повече за Исус.

За съжаление, по-голямата част от 700-хилядното население на Бутан все още се покланя на духовете или на богове, изработени от дърво и камък. Те живеят и умират без увереност в спасението, тъй като никога не са чули вестта за Божията любов или за Исусовата жертва за тях. Те са духовно гладни и копнеят за истината, върху която да съградят живота си. Много бавно Божията вест отваря вратите към сърцата на хората в Бутан.


* Авторът, чието име не е споменато поради съображения за сигурност, е евангелизатор, който работи с бутанци на границата с Индия.

Свързан урок >>