"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Упорита атеистка


Бях твърда атеистка, учителка по физика и астрономия, решена да убеждавам учениците в България, че Бог не съществува.

Брат ми обаче стана християнин – християнин адвентист! Не знаех в какво точно вярва, но бях сигурна, че е нещо неприятно. Той се опитваше да ме убеди да изучавам Библията и поне да се заинтересувам от християнството, но аз отказвах да слушам. Дори не му позволявах да каже и дума по този въпрос в мое присъствие.

Той ми изпрати библейски уроци и литература, но аз дори не отворих плика. Напомних му, че според Карл Маркс религията е опиум за народите и отказах да се докосвам до такива суеверия.

Брат ми продължи да ми изпраща литература. Накрая реших да прочета това, което ми дава, само за да му покажа заблудите на неговата вяра. Отворих първия плик и прочетох библейския урок. После прочетох и втория и третия. В шестия урок се говореше за второто идване на Христос. Нещо в този урок докосна сърцето ми. Интересът ми се събуди. Върнах се и препрочетох всички уроци, след което попълних листовете за изучаване. Очаквах с нетърпение всеки следващ урок.

Намерих адвентна църква в моя град и започнах да я посещавам. Започнах да чета и Библията. Когато накрая казах на брат ми, че изучавам Библията, ние преживяхме скъпоценни моменти на взаимно преоткриване. За първи път в живота си преживях Божието присъствие, когато двамата се помолихме заедно.

Отначало смятах, че само пълните вегетарианци, които носят ултраконсервативни дрехи, са истински Божии деца. Но с времето Бог ми разкри, че неговите деца не се концентрират върху външния вид и постъпки, а върху сърцето, което е наред с Него. Когато осъзнах всичко това, почувствах чудна свобода и радост. Научих се да обичат вярващите, които не се хранят и не се обличат като мене. Научих се да обичам хората, защото Исус ги обича и иска от нас да бъдем Неговата светлина в този тъмен свят.

Четири години след кръщението ми Бог отново ме изненада. Имах желание да науча няколко възрастни жени в селото как да служат на Бога, но в съединението ме поканиха да стана ръководител на женското служене! Представете си как аз, упоритата атеистка, уча другите жени да обичат Бога! Той никога не престава да ме удивлява.


* Татяна Модрева споделя своята вяра в Западна България.

Свързан урок >>