"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бисерите на истината
Афет

Афет разбрала, че е открила велика истина в събранията на малката група, които посещавала заедно с майка си и сестра си. След около година и трите били кръстени.

Сърцето на Афет горяло от желание да споделя вярата си с околните, но това не било никак лесно. Повечето хора в нейната страна смятат християните за неверници. Тя се молила за мъдрост и Бог й показал текстове от святата книга на доминиращата религия, които биха могли да й помогнат да води хора до Исус. Афет ги печатала и ги раздавала.

„Вашата свята книга казва, че Исус ще дойде отново”, казвала тя на хората, когато им давала направените от нея картички. Когато ги прочитали, Бог отварял сърцата им за Исус. „Казвам им, че в Библията има много неща, които се намират и в тяхната свята книга, като понякога всичко е много по-подробно. Те остават удивени. Показвам им текстове от святата им книга, в които се твърди, че Библията е непроменимо Божие слово.” Използвайки този подход, Афет и нейните приятели вярващи довели мнозина до Христос и организирали няколко малки групи.

С помощта на църковното ръководството в страната Афет и други вярващи купили 10 000 книги, които да разнесат от врата на врата в своя град с население от 800 000 души, където много малка част от хората са християни.

Един ден възрастен човек отворил вратата. Видял, че Афет продава книги и изпратил сина си да повика младеж, който продавал религиозни книги на своята деноминация. Афет се помолила за мъдрост и поискала от Бога да я ръководи. Когато младият човек пристигнал, стопанинът на дома взел книгата „Пътят към Христос” и му я показал. „Продаваш ли тази книга? – попитал той. Младежът отговорил, че книгата не му е известна. Възрастният човек купил два екземпляра и дал единия на младежа. Другата запазил за себе си и благодарил на Афет за възможността да научи нещо повече за Бога.

Момиче на втория етаж видяло как Афет се спира от врата на врата. Втурнала се към нея, за да я настигне, преди да напусне сградата. Пожелала да види книгите на Афет и си избрала „Пътят към Христос”. „Видях тази книга насън – възкликнала тя. – Трябва да я притежавам!”

Бог използва адвентните книги, за да води тези хора до Библията и до Спасителя.


* Афет споделя своята вяра като пионер на Глобалната мисия в страна от Централна Азия. За да запазим нейната самоличност, нейното име е променено.

Свързан урок >>