"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Призован
Монсуру Акинуанде

Израснах в невярващо семейство в Нигерия. Един от приятелите ми християни често ми говореше за Христос. Веднъж ме покани да предам живота си на Исус, но аз не проявих интерес. Скоро след това имах сън, в който Исус стоеше между небето и земята и докосваше хората, които пътуваха към небето. Когато се доближих, Исус не ме докосна, а каза нежно: „Още не си готов.” Отидох си с чувството, че съм отхвърлен.

Разказах на приятеля ми за моя сън и той ми обясни, че Бог ми говори и ме кани да го последвам. Леле, наистина ли Бог ми говори? Сигурно ме обича! Приятелите ми помогнаха да предам живота си на Христос.

Веднъж срещнах човек, който живее близо до църквата, в която ходят приятелите ми. Той ме покани да изучавам Библията с тях. Не бях съвсем сигурен, че го искам и затова ги попитах какво да правя. „Върви да учиш с него – отговориха те. – Трябва обаче да се увериш, че те учи на истината според Библията.”

Когато започнах библейските уроци, разбрах, че той познава Библията много добре. Когато ми разказа за съботата, посочи много библейски текстове, за да докаже, че Бог никога не е променял съботата в неделя. Убедих се, че Божият ден е събота, но не знаех какво да правя с това познание.

Моят нов приятел ми даде книги, които да ми помогнат да разбирам Библията по-добре. Покани ме да посетя адвентната църква с него и аз отидох радостен, че мога да открия истината за Бога. Дяволът се разяри и се опита да попречи на кръщението ми, но аз отказах да му се подчиня.

Преди да открия Христос, аз бях никой. Бог ме прие и ме призова да му служа и да споделям вярата си с тези, които все още не са срещнали Христос. Той отвори врата пред мене, за да уча в адвентния университет Бабкок в Нигерия. Знам, че Бог ще ми помогне да завърша обучението си и да откликна на призива му да служа.

Молете се за мене и за моите приятели християни, които са призовани от тъмнината и желаят да споделят Божията светлина с околните.


* Монсуру Акинуанде учи теология в университета Баблок в Нигерия.

Свързан урок >>