"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ново призвание
Харшу Камбъл

Аз бях религиозен и политически лидер в селото си в Западна Индия. Хората в селото ме търсеха. Имах добре платена работа като продавач на алкохол. Самият аз пиех много. Но въпреки позицията си в усещах вътрешна неудовлетвореност.

Веднъж адвентен пастор посети селото. Никога не бях чувал за адвентистите, но пасторът вървеше от дом на дом и споделяше Божията любов с хората. Заслушах се, когато ми каза, че Исус Христос може да ме избави от алкохола и да ме изпълни с Божия мир.

Развълнувах се от тези думи и разказах на други за това, което пасторът ми бе обяснил. Някои обаче не харесваха неговите проповеди, обявиха се против него и дори го биха. След три месеца той се върна в селото и ме посети. Този път никой не се опита да го спре. Проведе събрания и около 50 души ги посетиха, за да чуят за Божията любов.

Аз бях докоснат от думите му. Чудех се как е възможно да са го били. Видях действието на Св. Дух, когато някои от побойниците дойдоха да слушат Божието слово.

Исках да стана християнин и попитах пастора какво да правя. Той ми каза да затворя магазина за алкохол и да приема Исус за мой личен Спасител. Постъпих по този начин и пожелах да бъда кръстен. През следващите шест месеца още 45 души се кръстиха.

Построихме малка селска църква, където с радост се събирахме и изучавахме Библията. След година човекът, който ме бе довел до Бога, ме призова да служа като пионер на Глобалната мисия.

Досега съм работил в седем църкви, които са от същата религия, в която и аз някога вярвах. До този момент 150 души са приели чудната вест за Божията любов и са били кръстени. Бог ме благославя където и да отида. Хората слушат вестта, която Господ ме е натоварил да разпространявам, и аз се моля те да Му отдадат сърцата си, както аз направих.


* Харшу Камбъл споделя своята вяра в Махараштра, Западна Индия.

Свързан урок >>