"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Единство от хаоса
Едуарда Аройо

Семейството ми не беше религиозно до момента, когато моята леля покани майка ми да посети център за поклонение пред духове. Майка ми се опитваше да намери пътя си към Бога и затова придружи леля ми. Тя не знаеше, че тези духове не са от Бога, но се чувстваше неудобно, когато хората ги призоваваха.

Баща ми също не харесваше поклонението пред духове и проявяваше своето неодобрение, като посещаваше традиционната църква. Тази църква не промени живота му и той продължи да пие. Дори пиянството му стана още по-силно. Често се връщаше вкъщи пиян. През този период семейството ми затъваше все повече, и то заради религията.

Двамата с брат ми тренирахме карате. Треньорът ни твърдеше, че всички пътища водят до Бога. Той обаче се запозна с един адвентист и започна да изучава Библията с него. Не след дълго учителят ни бе кръстен в адвентната църква. Двамата с брат ми забелязахме, че животът му се променя. Той ни обясни, че досега е грешил и че има само един път Бога и той е чрез Исус Христос. Когато ни предложи да изучава Библията с родителите ни, те отказаха.

Тъй като конфликтите в дома ни се задълбочиха, майка ми започна да се чуди дали изучаването на Библията може да донесе някаква промяна. Тя се съгласи да изучава Библията с учителя ни по карате, но баща ни не искаше да има нищо общо. Майка ми проявяваше все по-силен интерес към Библията и започна да ни взима с брат ни на уроците. Татко искаше да е сигурен, че няма да учим нещо нередно и затова започна да идва с нас.

Майка ми реши да посещава близката адвентна църква. Двамата с брат ми я придружавахме. Отначало не ни хареса да ходим на църква в събота, но след време осъзнах, че това е Божият избор за нас.

Татко също прие истината, която изучаваше, и започна да ходи на църква заедно с нас. Цялото ни семейство бе кръстено. Най-накрая домът ни се обедини в Христос.

Благодарна съм, че Бог ни среща с хора, които ни помагат да намерим Исус. Сега съм студентка в адвентна академия, където уча как да споделям Божията любов с другите.


* Едуарда Аройо живее в Северна Бразилия и е студентка в Instituto Adventista Agro-Industrial.

Свързан урок >>