"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Втора възможност


Нейсанс живее в малка паянтова къщичка в Хаити. Подобно на мнозина в нейната родина тя не може да чете и да пише. Изкарва мизерни средства, като продава варени яйца и банани на улицата.

Преди пет години нейният син тийнейджър отдал сърцето си на Бога и се присъединил към адвентната църква. Поканил майка си на църква и дори й преподавал библейски уроци, но тя се противяла на усилията му и отказвала да предаде живота си на Бога. Синът й започнал да се моли за нея.

Нейсанс перяла дрехи, когато земетресението разлюляло южната част на Хаити през януари 2010 г. Тя захвърлила дрехите и се втурнала навън секунди преди мига, когато съседната сграда се наклонила и сгромолясала върху нейната къщичка. Наблюдавала с ужас как къщата от отсрещната страна се разрушила и премазала малко дете. Тогава извикала: „Исусе, ще ме оставиш ли да умра?”

Нейсанс нямала нищо освен дрехите на гърба си. Изтичала към единственото сигурно място, за което знаела – църквата на нейния син. Дякон я поканил в двора и й показал къде може да остане. Никой не се осмелявал да влезе в сградата, тъй като се страхували от ново земетресение.

Църковните членове дали на Нейсанс малко храна и постелка, на която да легне. Още много хора дошли в църквата и скоро целият двор се изпълнил.

След три дни евангелизаторското събрание, което било прекъснато от земетресението, било възобновено извън църквата. Една жена изнасяла въздействащи, но семпли теми и Нейсанс слушала с отворено сърце. Най-накрая разбрала онова, което синът й се опитвал да обясни – Бог я обича и желае тя да стане Негово дете. Тя откликнала и била кръстена заедно с още 240 души.

Нейсанс се присъединила към група жени, които се молели за хората, изпаднали в големи трудности. „Не мога да чета и да пиша, но мога да се моля”, казвала тях. Нейният син й помага да учи библейски текстове, като ги повтаря. „Най-накрая Божието слово пуска корен в сърцето и в живота ми. Славословя го за това, че ме запази, за да мога да Му отдам сърцето си.”

Нашите мисионски дарения помагат на евангелизаторската работа в Хаити и по света. Колектата от тринадесетата събота през миналия декември ще помогне за възстановяването на църквите и училищата, които бяха повредени или унищожени в най-голямото бедствие в историята на Хаити.


* Нейсанс Сен Лийн живее в Порт-о-Пренс, Хаити.

Свързан урок >>