"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Само за Бога


Дванадесетгодишният Джорди живее в Еквадор. Въпреки че семейството му е страдало много, той смята, че е благословен, тъй като родителите му са го научили да живее единствено за Бога.

Майка му страда от болезнено заболяване, поради което не може да ходи. Изпитва силни болки, но любовта й към Исус прозира във всичко, което прави. Миналата година баща му загубил работата си и сега семейството няма никакъв доход. Те не обвиняват Бог за проблемите си. Напротив, благодарят Му за това, че се грижи за нуждите им.

Родителите на Джорди продали къщата си и се преместили в една стая, за да плащат за лечението на майка му. Джорди приема това решение. „Майка ми е по-важна от която и да е къща! – казва той. – Когато не знаем как ще се справим, ние си напомняме, че Бог се грижи и за врабчето. Сигурен съм, че ще се погрижи и за нас. Предавам Му всичките си грижи и го оставям Той да се справи. Веднъж нямахме храна вкъщи. Когато се помолихме, един човек ни донесе. Знам, че Бог няма да ни забрави.”

Джорди не желае да се спира на семейните си проблеми. Иска да разказва как Бог ги е благословил. Поканили го да проповядва в църквата. Не бил сигурен, че ще успее, но решил да опита. „Молих се много и осъзнах, че Бог може да ме използва да стигне до сърцата на хората. Това промени живота ми”, казва той.

Сега Джорди проповядва често. Харесва му да разказва на другите какво Бог може да направи в живота им. Споделя вярата си със своите съседи и съученици. „Искам всички да узнаят, че Бог ги обича и има план за живота им”, заявява момчето.

Когато се оженил, вуйчо му поканил Джорди да проповядва на сватбената церемония. Съгласил се, но останал смутен, след като заварил 800 души на сватбата. Помолил се за Божието благословение и почувствал как Бог говори чрез него. След като хората му благодарили за проповедта, той отвърнал: „Не беше от мене, а от Бога. Не искам слава за това, което Бог прави. Всичко е за Негова слава.”

Джорди желае всички да опознаят Исус и да обичат Бога. „Казвам им, че са Божии деца. Те не го знаят, докато някой не им го каже.” Джорди е посветил живота си единствено на Бога и кани всички да направя същото.


* Джрди Естрада живее в Кито, Еквадор.

Свързан урок >>