"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Семейна работа


Бащата поздравил дъщеря си Тамара, когато влязла в дома му. По време на посещението си тя забелязала покана за коледна програма в друга църква в техния град. Била любопитна и помолила баща си да я придружи на концерта.

Бащата бил старейшина в Молоканска църква – евангелска, основана на Библията църква в родната им страна Азербайджан. Полина, сестра на Тамара, също пожелала да посети концерта. Тя разбирала, че нещо липсва във вярата на тяхното семейство и месеци наред се молела да научи повече за библейската истина.

Евангелизаторските събрания били открити с концерт и Тамара, Полина и баща им решили да ги посетят. Тамара се зачудила кой спонсорира събранията, но разпоредителите били доста заети и тя не успяла да попита.

Когато разбрала, че събранията се спонсорират от адвентисти, пожелала да разбере какво означава името „адвентисти” и в какво вярват. Всяка вечер сравнявала казаното от проповедника с това, което пишело в собствената й Библия. Осъзнала, че тези адвентисти проповядват истината.

Когато говорителят поканил хората за по-задълбочено изучаване на Библията, цялото семейство се записало. Тамара се обадила на сестрите си, които живеели в Сибир, и им разказала какво учи. Сестрите в Сибир се обезпокоили от тази нова религия, с която семейството им се се запознало.

Семейството посещавало църквата събота сутринта, но тъй като бащата бил старейшина в тяхната църква, те се колебаели дали да бъдат кръстени. По същото време Тамара посетила близките си в Сибир. Нейният брат и сестрите й я затрупали с въпроси за тази странна нова религия. Юри, единственият брат, бил следовател при военните и когато чул нейните отговори, се убедил, че адвентната църква е основана на Библията.

След време семейството от Азербайджан се преместило в Сибир, за да е по-близо до останалите членове на семейството. Двете сестри били кръстени заедно. След няколко месеца бащата и Юри също били кръстени. Сега те се молят и работят за довеждането на съпругите си и децата при Бога.

В Красноярск, където семейството живее понастоящем, има няколко домашни групи и само една малка църква. Част от дарението за последната тринадесета събота е предназначено за строеж на по-голяма църква в града, която ще помогне много повече хора да бъдат привлечени към Христос.


* Семейство Калужникови на снимката.

Свързан урок >>