"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молех се да дойдеш
Артур Аракелян

Аз съм пионер от Глобалната мисия. Продавам книги от врата на врата в град в Армения. Почуках на вратата на апартамент от жилищен блок и една жена ми отвори. Представих себе си и това, което вършех. Тя ме покани и изслуша как представях книгите.

Погледна ме с насълзени очи и каза: „Малко преди да почукаш на вратата ми, аз се молех Бог да ми изпрати някой, който да ми помогне да науча нещо повече за Бога и за Библията. Вярвам, че Той те е изпратил.” Жената на име Алварт разказа, че 11-годината й дъщеря посещава протестантска църква и често споделя това, което научава там. Макар че самата Алварт не ходела на църква, коментарите на нейната дъщеря породили глад за знание.

Продължи да разказва как преди три месеца поставила двегодишния си син в люлката близо до прозореца в спалнята и започнала да върши домакинската си работа. Дъщеря й Анна си играела пред блока. Бебето се събудило и се изкачило върху перваза на прозореца. Малко след това паднало от деветия етаж. Минувач видял детето да пада и изкрещял. Анна погледнала нагоре и видяла как малкото й братче лети към нея. „Исусе, помогни!” помолила се тя и инстинктивно протегнала ръце. Бебето паднало в ръцете й и двете децата се изтърколили на земята. Било истинско чудо, че нито едно от тях не се наранило.

Докато Алварт разказвала, от очите й се стичали сълзи. „Отначало си мислех, че Бог ме наказва за греховете ми. Но когато осъзнах, че Бог е използвал църквата на дъщеря ми, за да спаси братчето й, разбрах, че Той се опитва да ми помогне. От този момент започнах да се моля да науча нещо повече за Бога."

Тя не можеше да си позволи да купи книгите, които й харесваха, затова й подарих една малка книжка и й предложих да изучаваме Библията заедно. С радост прие. Нямаше Библия и аз й дадох една. Сега е готова за кръщение.

Когато за първи път отидох в онзи град, там нямаше нито един адвентист. Сега имаме група от 10 души, които се събират в дом всяка събота, за да изучават Библията. Други двадесет проявяват интерес, но още не са започнали да посещават библейските часове. Те са от всички прослойки на обществото – адвокати, лекари, шофьори и домакини. Срещнах се с всички тях по време на работата ми като литературен евангелизатор.


* Артур Аракелян е пионер от Глобалната мисия в Армения.

Свързан урок >>