"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бог нашепва нежно
Арминдо Качиая

Нито някое определено събитие, нито някоя личност ме доведоха до адвентната църква. Когато се обърна назад, осъзнавам, че Бог ме е направлявал в тази посока още от детската ми възраст.

Когато за първи път чух, че някои хора се покланят на Бога в събота, започнах да се чудя защо човек би предпочел събота пред неделя. Един съученик ме видя да чета малка книжка за десетте заповеди. Той ми каза, че десетте заповеди, включително и четвъртата, все още са задължителни за Божия народ. Не обърнах много внимание, но след години си спомних тези думи.

Когато завърших училище и се ожених, двамата със съпругата ми се присъединихме към една протестантска църква. Мой познат адвентист ме заговори на тема събота и аз отново започнах да се чудя, но все по-сериозните ангажименти, които имах в църквата, ми пречеха да мисля по този въпрос.

Тогава Бог отново ми представи въпроса за съботата. Това ме обезпокои. Осъзнах, че нямам отговор. Когато срещах адвентисти по време на пътуванията си, винаги ги питах за съботата. Те ми отговаряха убедено и цитираха Библията, за да докажат думите си.

Бях все по-зает в църквата, но съботата не излизаше от ума ми. Накрая се оттеглих от всичките си длъжности в църквата и реших да посетя адвентистите, за да проверя за себе си дали съботата наистина е Божият свят ден.

Съпругата ми отказа да дойде с мен, но аз все пак отидох. Църквата не бе съвършена, хората не бяха съвършени, но аз знаех, че научавам библейската истина и имах чувството, че откривам моя духовен дом. Четиринадесетгодишният ми син тръгна с мен и ние започнахме да изучаваме Библията заедно. Скоро и двамата имахме твърдо убеждение. Продължих да каня съпругата ми и след пет месеца тя се съгласи да ме придружи. Бях кръстен заедно със сина ми, а след време и съпругата ми се присъедини към нас.

Знам, че Бог ни водеше към истината Си чрез нежни нашепвания през годините. Сега съм старейшина и помагам за създаването на нова група вярващи в района. Съпругата и синът ми също са активни членове. Изпитвам голяма радост поради това, че в резултат на моето обръщане много членове от предишната ми църква си задават въпроси за адвентните учения. Други посещават адвентната църква и някои от тях дори станаха адвентисти.


* Арминдо Качиая е бизнесмен в Хуамбо, Ангола.

Свързан урок >>