"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да усетиш разликата


Катрин не била избрала да учи в адвентния университет в Косендай, Камерун. Брат й, адвентен пастор, настоявал тя да се запише там. Макар че университета все още се развивал и му липсвали доста ресурси типични за установените учебни заведения, родителите на Катрин също дали съгласието си. Те вече знаели за голямата промяна, която адвентната вяра оказала в живота на нейния брат.

Когато приятелите на Катрин разбрали, че тя има намерение да учи в адвентен университет, започнали да я уващават да не отива там и да не се свързва с адвентната църква. „Няма да ти бъдем приятели, ако станеш адвентистка”, заплашили те.

Катрин се съпротивлявала на адвентното влияние, макар че посещавала богослуженията няколко пъти седмично, присъствала на безброй учебни часове, които започвали с молитва, и изучавала Библията в часовете по религия. Сприятелила се с други студенти и забелязала промяната в живота им. Въздействието на ежедневните молитви и честите разговори за вярата в Бога я накарали да се замисли. „Не можех да спра да мисля за Бога”, казва тя. Започнала да усеща как Бог я привлича към Себе Си.

Приятелите й апелирали към нея да не се поддава на религиозното влияние в училището. „Можеш да си християнка, без да си адвентистка – казал един приятел. Други настояли да остане вярна на семейната си религия. Катрин се противяла на Божия призив, но гласът на Бога бил по-силен и в края на молитвената седмица решила да последва Исус.

„Надявам се, че начинът, по който промени живота ми, ще привлече моите приятели към Исус. Не съм проповедник и не искам да им налагам да следвам моя пример. Само ми се иска да видят промяната, която Исус извърши в живота ми, и да решат Исус да промени и техния живот.

„Адвентният университет в Камерун може да не е модерен, но промени живота ми. Получих нещо повече от образование. Намерих Христос като мой Господ и Спасител.”


* Катрин Лиго завърши адвентния университет в Косендай, където получи магистърска степен по бизнес администрация.

Свързан урок >>