"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Кръг на любовта


Георги Кертиков бил невярващ и живеел в България. Веднъж го повикали да поправи някакъв електроуред в дома на една жена. Тя го поканила на църква и той приел, но го направил само защото не искал да я загуби като клиент.

В съботното училище разисквали звяра от Откровение 13 гл. Георги се интересувал от китайска митология и бойни спортове, затова тази глава от Библията със змейове и зверове наистина му харесала. Решил, че всяка църква, в която се говори за битки, кръв и дракони, е нещо много интересно. Продължил да посещава и две години по-късно се кръстил.

Георги се оженил и бил призован да служи като пионер на Глобалната мисия в малък град в България. В градчето се оформили три малки групи за изучаване на Библията. Българската група имала пет членове, в турската група имало хора, които проявяват интерес, но не и постоянни посетители, а в ромската идвали 7-8 души. Георги работил с трите групи в продължение на 18 месеца, след което няколко роми се кръстили.

Помолили Георги да се премести в Чирпан – град в Южна България, където има голяма ромска общност. Тамошната група нямала лидер от няколко месеца и някои от членовете вече започнали да се разотиват.

Георги започнал да ги посещава и да ги насърчава да посещават отпадналите. Макар че не е от ромски произход, Георги научил, че ромите имат силни родови връзки и са здраво свързани със семейството и рода си. Посещаването на църковните членове и обучаването им как да правят посещения било приоритет за него.

Той използвал уменията си на дърводелец и електротехник, за да се сприятелява с хората. Направил устройство, което да помогне на парализиран мъж да си движи краката. Поправил и врата, която била пробита от конско копито. Когато работил, споделял вярата си.

Георги се концентрирал върху социалните събития, чрез които да построи връзки между вярващите и техните роднини и приятели, които все още не са посещавали църквата. Направил планове за пикници, спортни събития и дори компютърни уроци, за да свързва хората, да заздравява приятелства и да запознава хората с Исус. За да ги обучи на компютърни умения, първо трябва да ги научи да пишат на клавиатурата. Дал им е задача да съставят песнарка с турски религиозни песни, които да пеят в църквата.

Георги обича своята работа. Харесва му да дружи с хората и да споделя любовта си към Исус. Понастоящем подготвя 30 души за кръщение и се сприятелява с хора от общността, за да може да ги запознае с Исус.


* Георги Керкитов споделя вярата си в Чирпан, България.

Свързан урок >>