"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Силата на влиянието


Самара е на 9 години и живее в Северна Бразилия. Още от най-ранна възраст родителите й я учили на обича и да почита Бога. Когато видяла продавача на сладолед да минава през квартала с цигара в уста, за нея било съвсем естествено да му каже, че пушенето е вредно за здравето и това наскърбява Исус.

Човекът хвърлил цигарата и поискал да поговори с майката на Самара.

„Дъщеря ви е умно дете – казал той. – Каза ми, че цигарите са вредни и аз смятам никога повече да не пуша.”

Всеки път, когато минавал покрай къщата на Самара, той питал: „Къде е малката ми учителка?” Самара го нарекла Тио, което означава чичо. Бащата на Самара поговорил с човека за Исус и го поканил на църква. Тио се съгласил, но живеел далеч от църквата на семейството, затова бащата го насочил към адвентната църква, която е най-близо до дома му. Тио отишъл в тази църква и след време предал сърцето си на Исус.

След известно време, в един съботен следобед Самара видял момче в юношеска възраст да седи на верандата в съседната къща. Това бил новият им съсед Едуардо. Заговорила го и го попитала дали вярва в Бога. Едуардо казал, че някога ходел на църква, но семейството му вече не проявявало интерес.

Самара го поканила да посети вечерната програма в неделя вечер. Едуардо се съгласил и дори взел със себе си малкия си брат. Самара ги попитала дали искат да изучават Библията. Братята се съгласили и Самара и баща й започнали библейски часове с тях.

Когато завършил библейските уроци, Едуардо приел Исус за свой личен спасител и пожелал да се кръсти. Самара все още не била кръстена. Попитала родителите си дали не може да се кръсти заедно с Едуардо. Родителите и пасторът се съгласили и така двамата били кръстени заедно.

Семейството на Едуардо се преместило надалеч, но той продължил да поддържа връзка със семейството на Самара и им разказвал как споделя Божията любов с други хора и преподава библейски уроци в новия си град.

Самара обича да споделя Божията любов с околните и отдава заслуженото на своите родители за това, че са добър пример и са й помогнали да направи благовестването нещо така естествено в нейния живот. Наскоро тя изнесе проповед по случай детската събота и 15 души предадоха живота си на Исус.

Самара знае, че възрастта няма значение, когато стане въпрос да се разкаже нещо за Исус. Бог може да използва всеки, който желае.


* Самара живее в Северна Бразилия.

Свързан урок >>