"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Усърден дарител


Док Джа наблюдавала как християните влизат в църквата срещу дома й в югозападната част на Южна Корея. Децата били възпитани и тя си пожелала дъщерите й да имат точно такива приятели.

Веднъж една жена почукала на вратата и се представила като съпруга на пастора на църквата от другата страна на улицата. Предложила списанието „Знамения на времето”. Пасторската съпруга започнала често да я посещава и носела зеленчуци и хляб. Поканила Док Джа да посети здравна лекция и тя се съгласила, защото имала желание да научи нещо повече за здравословния начин на живот. Започнала да посещава църковните служби и след време приела Исус за свой Спасител и се присъединила към Църквата на адвентистите от седмия ден.

Божията любов се проявявала в живота й и Док Джа споделяла тази любов с околните. Съпругът и децата й заемали първо място в нейните молитви.

Нейният съпруг й позволил да се покланя на Бога и да учи децата си, но самият той не проявявал никакъв интерес към религията. Док Джа се молила Бог да извърши чудо в сърцето му. Молитвите й били придружавани от любезни думи и дела.

Десет години се молила и споделяла Божията любов с хората. Довела мнозина до Христос. Учела децата си да вършат същото. Сърцето й все още скърбяло за съпруга й, който заявявал, че ще започне да ходи на църква след като се пенсионира. Веднъж, на един новогодишен празник всички в семейството споделяли желанията си за новата година. Една от дъщерите споделила своето желание. Тя си пожелала цялото семейство да се съедини в Христос. Когато чул тези думи съпругът на Док Джа възкликнал: „Ще се опитам.”

Той спазил обещанието си и започнал да ходи на църквата с цялото семейство. Една събота се изправил в църквата и заявил пред всички: „Аз съм тук, защото видях Бога чрез моята съпруга, която се моли усърдно за мен през всички тези години.” След време предал живота си на Христос и се кръстил. Днес съпругът на Док Джа кани своите колеги на специални събрания в църквата.

Док Джа продължава да води хора при Христос. Дъщерите й са приели нейния евангелизаторски дух и планират да служат една година в църковната мисионерска програма във Филипините.

„Евангелизирането е раздаване – казва Док Джа. – Нашата църква има голям брой добри програми, които ни помагат да споделяме Божията любов с хората. Нашите мисионски дарения ни помагат да осъществяваме тези програми и когато някой предаде живота си на Христос, аз го каня да сподели получените благословения с другите. По този начин мнозина могат да познаят моя чуден Спасител.”


* Док Джа живее в Югозападна Корея.

Свързан урок >>