"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Край на дяволското потисничество


Саймън живее в Бурунди в Източна Африка. Запознал се с шаман, който го убедил, че може да притежава голяма сила. Саймън изоставил Библията си и последвал шамана. Започнал да огражда къщата си с пръчки, за да предпази семейството си от злите духове.

Точно тогава приятелят му Самюел посетил евангелизационни събрания, провеждани от Църквата на адвентистите от седмия ден. Бил убеден, че слуша истината и в резултат на това предал живота си на Христос.

Самюел посетил Саймън и споделил наученото от събранията. Настоял Саймън да изостави магьосничеството и да последва Христос, но Саймън отказал. Самюел продължил да посещава приятеля си и да споделя вярата си с него. Веднъж Самюел попитал Саймън: „Какво ще бъде бъдещето ти, ако не се обърнеш към Христос?” Думите му проболи сърцето на Саймън, но той отново отказал да се откаже от магьосничеството.

При едно от посещенията си Саймън казал на Самюел, че никога не трябва да яде сладки картофи или фъстъци, които са печени на огън, тъй като ще умре. Самюел отговорил: „Мога да ям тези храни, защото Бог ще ме пази.”

Самюел се върнал у дома и се помолил Бог да го пази, тъй като е показал на приятеля си, че Бог е по-силен от духовете. Върнал се при Саймън, носейки забранените храни. След това ги сложил в огнището на Саймън. Двамата разговаряли, докато картофите и фъстъците се пекли на огъня. После Самюел ги извадил от огнището и ги изял. Не умрял, нито се разболял. Самюел казал на приятеля си: „Сам се убеди, че Бог е по-силен от дяволите, на които се доверяваш.”

Същата нощ Саймън не могъл да заспи. Намерил Библията, която бил захвърлил, и я отворил напосоки на Осия 4:12. Там прочел: „Народът Ми се допитва до дървото си и жезълът им им отговаря; защото блуден дух ги е заблудил и те блудстват и въстанаха против властта на своя Бог.”

Когато Самюел се върнал, Саймън му казал: „Вече не вярвам в силата на пръчките около дома ми. Моля те, помогни ми да ги махна.” Самюел се помолил и двамата махнали пръчките. Саймън приел поканата да посети богослужението в събота. Саймън и съпругата му започнали да посещават църквата всяка събота и предали сърцата си на Бога.

„Благодарим на Бога за това, че ни призова да го последваме – казва Саймън. – Сега и ние каним други да научат прекрасните истини, които Самюел сподели с нас.”


* Самюел Базикуанкана и Саймън Бикуро са евангелизатори миряни в източната част на Бурунди.

Свързан урок >>