"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Призован да служи
Хам

Израснах в будистко семейство в Югоизточна Азия. Най-добрият ми приятел в колежа беше адвентист от седмия ден. Не знаех нищо за Бога и за християнството и понякога дразнех приятеля ми за неговата религия, но той никога не се гневеше. Мисля, че дълбоко в сърцето ми, където дори все още не го осъзнавах, Бог ми говореше.

Друго момиче, което споделяше нейната вяра, ме предизвика да прочета Библията и сама да открия кой е Бог. Обеща ми, че там ще намеря Исус и спасението.

Реших да науча повече за този Исус. Моят най-добър приятел ме запозна с вуйчо си, пастор, който ми предложи да изучаваме Библията заедно. Наистина имах желание да разбера две неща: вярна ли е Библията и кой е Исус.

Пасторът ми преподаваше Библията чрез различни истории. Научи ме как да разбирам Божието писано Слово и как да се моля. Колкото повече се стремях да опозная Христос, толкова по-удивен оставах от наученото чрез Библията. Предадох живота си на Бога и пожелах да бъда кръстен.

Завърших образованието си и си намерих работа като счетоводител в международна фирма. Работата беше добре платена и животът ми бе приятен.

Веднъж получих покана по електронната поща да служа като счетоводител доброволец в адвентното училище в Яп. Дори не бях чувал за Яп, но знаех, че Бог ме призовава да Му служа там. Беше необходима голяма вяра, но аз напуснах работата си и приех предложението да се заселя в Яп.

Трудно е да се откажеш от добра работа и стабилен доход и да водиш съвсем семпъл живот на малък остров в Южния Пасифик. Аз обаче се уча да се доверявам на Бога за всичко. Той знае от какво се нуждая и винаги се грижи за мен.

По време на работата ми в Яп Бог ме научи да Му се уповавам и винаги да гледам единствено към Него. Културата е така различна от моята, но хората, на които служа, са Божии деца и аз се научих да ги обичам. Той ми даде нова перспектива и ме учи на Своята любов и благодат.

Удивен съм, че Бог покани мен, млад будист, да стана войник в Неговата армия. Всеки ден ми напомня, че аз съм Негов и че децата и родителите, на които служа, също са Негови. Привилегия и чест е да работиш за Христос и да споделяш любовта Му с околните.

Свързан урок >>