"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Намиране на духовен дом


Джейсън Фенг израснал в планините на Тайван. Имал дядо и баба адвентисти, но малцината църковни членове били предимно възрастни хора и Джейсън не се чувствал добре сред тях. Приятелите му посещавали по-големи протестантски църкви в района и той се присъединил към тях. Станал учител в неделното училище и младежки ръководител.

Когато веднъж се наранил, Джейсън трябвало да прекара доста време у дома, за да се възстанови. Останал разочарован, че никой от протестантската църква не дошъл да го посети, както повелявал обичаят. Адвентният пастор стажант на име Кен дошъл и му донесъл материали за четене. Двамата се сприятелили.

Бабата на Джейсън помолила Кен да провежда домашни събрания в петъчните вечери. Поканила Джейсън и семейството му. От уважение към баба си той откликнал на поканата. Дори бащата на Джейсън присъствал на събранието, макар че не ходел на църква в събота.

Младият стажант Кен поканил Джейсън да изучават Библията заедно. Библейският курс се разраснал и скоро нова църква била организирана в района. Джейсън се присъединил към новата църква и се почувствал духовно нахранен. Осъзнал, че църквата не е само място за среща с приятели, както смятали младежите от протестантската църква. Разбрал, че църквата дава възможност да се покланяш на Бога и да изучаваш задълбочено Неговото слово.

Джейсън почувствал, че е длъжен да евангелизира други млади хора, които били напуснали адвентната църква. Насърчил тези младежи да станат водачи в църквата, която той някога бил напуснал. Няколко от тях се върнали поради неговото влияние.

Днес в селото на Джейсън има нова църква и младежите адвентисти се присъединяват към трийсетината вярващи в една жива служба всяка събота. По време на ваканциите църквата нараства, тъй като адвентистите, които са се преместили в града, се връщат при семействата си. Джейсън и няколко младежи бяха кръстени в новата адвентна църква, която бе основана в селото му. Най-накрая се чувствам у дома, казва той.


* Джейсън Фенг се приготвя за пастор от Глобалната мисия сред местните групи в планините на Тайван.

Свързан урок >>