"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да намериш Бог на бойното поле
Бенджамин Шун

Хабен израснал в сиропиталище в Етиопия. На 15-годишна възраст напуснал дома, за да тръгне по собствен път.

Избухнала война и Хабен бил взет от военните. Обучили го за войник и той прекарал три години на бойното поле. Войната го ужасявала и през свободното си време той слушал радио. Открил Световното адвентно радио и Гласът на надеждата. Програмите му давали утеха и насочвали мислите му към Бога. Започнал да се моли на един Бог, когото все още не познавал.

Няколко пъти Хабен бил на косъм от смъртта на бойното поле. Веднъж бойната част останала три дена без храна или вода. Повечето войници били убити или сериозно ранени, а самият Хабен и още един войник се изправили пред добре въоръжена вражеска част. Двамата се скрили зад не голям камък, частично изложени на вражеския огън. Било само въпрос на време да бъде убит или ранен. Помолил се така: „Господи, ако искаш да умра, ще Те видя при възкресението. Но ако искаш да ме спасиш, ще Ти служа до края на живота си.”

Няколко часа по-късно войници спасили двамата мъже. „Не се съмнявам, че Бог ме спаси – казва Хабен. – В най-страшната част от битката аз видях Божията любов.”

При друг случай Хабен и приятелите му се придвижвали към бойното поле. Той почувствал как една ръка го притиска към земята. Внезапно бомба избухнала там, където стоял преди малко. Останалите войници се учудили, че все още е жив. „Видяхме бомбата да пада върху теб!”, разказали те. По Хабен нямало дори драскотина. Той извадил малка Библия от джоба си и споделил Божията любов с тях.

Войната свършила и Хабен се установил в Адис Абеба, където си намерил държавна работа. Не забравил обещанието си и се молил Бог да го насочи към истинската църква и да му покаже как да служи на Христос до края на живота си.

Един приятел войник насочил Хабен към адвентната църква в Адис Абеба. Започнал да посещава библейския курс и бил кръстен. Завършил богословие и започнал да работи като пионер от Глобалната мисия. Сега помага в създаването на програми на Световното адвентно радио – станцията, която го насочила към Бога на бойното поле. Дава свидетелството си в ефир и получава много писма от войници, които искат да научат нещо повече за Бога, на Когото служи.


* Бенджамин Шун е президент на Световното адвентно радио.

Свързан урок >>