"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Призован


Боби Исай седял на дървените стъпала на скромния си дом в малко село в Папуа Нова Гвинея. Сбърчил вежди и се опитал да разбере това, което чете. Никога не бил подлагал на съмнение ученията на своята църква до момента, когато един приятел му дал Библия. Докато четял, започнал да си задава въпроси. Защо кръщаваме чрез поръсване, след като в Библията се говори за кръщение чрез потапяне? Каква е тази събота, за която се говори в цялата Библия? Боби се убедил, че съботата, а не неделята е Божият свят ден и че трябва да я спазва. Но как? Не знаел да има църква, която да се покланя на Бога в събота.

Боби решил да следва Бога, дори това да го отличава от всички останали. Споделил убежденията си с други и малка група започнала да се събира с него в събота, за да изучават Библията. Групата нараснала на 20 души и тогава селяните се оплакали на местните църковни водачи. Наредили на Боби да прекрати събранията и когато отказал, бил принуден да напусне селото.

Преместил се в друго село и отново започнал да споделя своята вяра. Скоро събрал група от 30 души. Отново селските първенци се оплакали на местните църковни водачи, които изтрили името му от църковния регистър. Боби почувствал облекчение, защото най-накрая бил свободен да се покланя на Бога без никакви ограничения. И все пак един въпрос продължава да го гложди. Къде да намери църква, която спазва съботата? Как да намери пастор, който да го учи?

Качил се на кануто си и започнал да гребе по реката, за да стигне до най-близкия град, където да търси църква, спазваща съботата. Насочили го към близката адвентна църква. В съботната сутрин Боби с радост влязъл в църквата и чул как хората пеят химни в прослава на Бога.

След богослужението млад човек го запознал с пастора. Боби му разказал за малката група вярващи нагоре по течението на реката и пасторът се съгласил да замине с него, за да ги учи.

Пасторът прекарал три дена с вярващите, като ги насърчавал и им преподавал. След това често се връщал при малката група. Боби продължил да изучава Библията заедно с хората от групата и след две години той и съпругата му били сред тези, които се кръстили. Групата нараснала на 50 души и там бил изпратен постоянен пастор.

Макар че някои отпаднали, Боби и останалите верни продължават да споделят вярата си и да се уповават на Божиите обещания.


* В Папуа Нова Гвинея живеят почти половин милион адвентисти.

Свързан урок >>