"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Бягство от злото


Хиларио се измъкнал от дома си и тръгна по прашния път в Южна Ангола. Никога вече не се върнал.

Заживял с баба си, след като родителите му били убити, когато бил още пеленаче. Тя го научила да се моли и го водела на църква всяка неделя. Искал да стане свещеник, но гражданската война го принудила да избяга от Южна Ангола, където останал при вуйчо си.

Един от братовчедите му умрял, а друг се разболял тежко. Вуйчо му завел цялото семейство при един традиционен лечител, който им казал, че трябва да се изкъпят по специален начин, за да се освободят от проклятието. Нещо в поведението на тази жена обезпокоило Хиларио и той не пожелал да предприеме лечението. Вуйчо му обаче настоявал.

В Хиларио започнали да се забелязват симптоми на обладаване от зъл дух. Често усещал как някой се опитва да го удуши. Изцелителката го поканила да живее с него, за да научи как да използва новата си „дарба”. Когато отказал, тя го заплашвила: „Ако не останеш с мене, ще умреш.”

Вуйчо му настоял той да отиде и младежът трябвало да се подчини. Хиларио осъзнал, че силата на тази жена е от дявола. Започнал да моли Бога за помощ. Няколко пъти се опитвал да избяга от дома, но някаква сила го задържала и той не можел да помръдне. Жената го нахокала за това, че се опитва да си тръгне и му напомнила, че ще умре, ако избяга.

Хиларио се молил за избавление и Бог му отговорил. Една сутрин отишъл да изпълни някаква поръчка и никога не се върнал.

Отишъл в града, където живеела баба му. Там се срещнал с едно момиче и двамата заживели без брак. Веднъж намерил Библия и започнал да я чете, търсейки истината за Бога. Когато открил стих за съботата, Хиларио се спрял. Всичко било толкова ясно. Спомнил си за един вуйчо, който бил адвентист от седмия ден. Посетил го, за да го запита за съботата.

Вуйчо му го завел на църква. По време на богослужението Хиларио осъзнал, че духът, който го тормозел, се е оттеглил. Помолил Христос да влезе в живота му. Когато обаче решил да се кръсти, съпругата му го напуснала.

Хиларио се молил и за нея, докато се подготвял за кръщението и няколко месеца по-късно тя се завърнала. Отишла на църква заедно с него и не след дълго пожелала двамата да се оженят и да се кръстят. „Сега живеем в Божията свобода – казва Хиларио. – Ние сме нови хора. Благодарим на Бога, че ни избави и спаси.”


* Хиларио и съпругата му споделят своята вяра в Луанда, Ангола.

Свързан урок >>