"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Малко любезност


Жиоти живеела в малко село в Западна Индия. Тя била известна със своята доброта и щедрост. Макар че живеела бедно, Жиоти помагала на съседите си всеки път, когато можела.

Съпругът й бил пристрастен към хазарта и често пропилявал всичките си пари. Семейството трябвало да се издържа от дохода на Жиоти, която се захващала с временна работи, най-вече по оризовите полета на близките стопанства.

Тя се молела редовно на идолите си, за да помогнат на съпруга й да изостави хазарта. Предприемала поклоннически пътувания и давала обещавала да извърши велики дела, ако боговете помогнат на съпруга й да престане да залага. Като че ли нищо не се случвало. Когато понякога грижите я сломявали, тя се ядосвала и хокала съпруга си, който се връщал късно през нощта пиян и без пари.

Жиоти понякога разрешавала на децата си да посещават християнски събрания в селото. Смятала, че е възможно те да имат по-добър живот. Децата харесвали тези събрания и често разказвали какво са научили. Жиоти ги слушала и се чудела дали християнският Бог би могъл да промени съпруга й.

Отчаяна от състоянието на семейството си, Жиоти посетила адвентния пастор и го помолила да се моли за съпруга й. Пасторът се съгласил да се моли за нуждите на семейството. Освен това тактично й предложил да се отнася любезно към съпруга си. „Ако се върне гладен, нахрани го, без да се оплакваш – казал пасторът. – Усмихвай му се и го посрещай радушно, когато се прибере.” Жиоти се съгласила да опита.

Жиоти и децата й започнали да посещават редовно енагелизационните събрания. казала на пастора, че се опитва да прояви допълнителна любов към съпруга си и се моли на Бога да има по-добро отношение.

Постепенно съпругът и започнал да стои вкъщи по-дълго време. Казал на жена си, че вече няма голямо желание да излиза и да играе на комар. След още известно време се отказал напълно от навика си. Към края на евангелизационните събрания Жиоти разказала, че съпругът й е спрял да залага.

Той пожелал да изучава Библията и сега благодари на Бога, че е премахнал порока му и е спасил семейството.


* Жиоти споделя вярата си сред своите съседи в Западна Индия.

Свързан урок >>