"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Безнадежден случай: Част 2
Лайнел Уолкът

Животът ми бе мизерен и безнадежден, докато не забелязах една палатка близо до дома на брат ми. Там се провеждаха евангелизаторски събрания и аз отидох от любопитство, но намерих надежда.

Една вечер пропуснах събранието, за да купя наркотик за брат ми. В тишината чух глас, който ми каза: „Това ли искаш за себе си?” Бях чувал този глас в затвора. Това бе Бог. Коленичих и за първи път в живота си се помолих. „Исусе, помогни ми! Аз съм грешник. Искам Исус да дойде в живота ми.” Същата вечер предадох на Бога своята зависимост и той я отне от мен.

Изкъпах се и отрязах дългата си коса. Хората забелязаха, че съм се променил. Църковните членове се зарадваха, а брат ми се ядоса. Когато чу да пускам християнска музика, строши радиоприемника ми. Обикновено реагирах на насилието с насилие, но тогава сърцето ми се изпълни с мир и не се ядосах. Това изненада и двама ни.

Църковните членове ми помагаха в моята нова вяра. Кръстиха ме и след година напуснах работата си на строителен работник, за да стана литературен евангелизатор, макар че не можех да чета и да пиша.

Тъй като не можех да чета, слушах Библията на запис. Слушах и адвентни книги на запис и Бог ми помагаше да запомня чутото. Бог ме научи как да говоря пред хора и да представям книгите си. Станах успешен литературен евангелизатор. Научавах наизуст цял списък с библейски текстове, за да мога да предавам библейски уроци. По време на евангелизаторските събрания изявих желание да стана библейски работник. Бог ме благослови в тази работа. След време станах заместник директор на издателството в Барбадос.

Веднъж се срещнах с учителка в адвентната книжарница. Поговорихме и след време я поканих да излезем. Оженихме се. Започна да ме учи на четене и писане с голямо усърдие.

Бог ме благослови с много души чрез литературната дейност. Една жена, която живееше наблизо, притежаваше магазин за алкохол. Поканих я да изучаваме Библията заедно. Тя стана адвентистка, затвори магазина за алкохол и го отвори отново като детска забавачка.

Срещнах и млада жена, която бе загубила родителите си. Искаше да се самоубие. Разказах и за своето минало и се помолихме. Тя и сестра й приеха Исус в живота си и Бог промени живота им.

Знам, че Бог може да промени всеки човек. Все пак, той бе променил и мене.


* Лайнел Уолкьт споделя вярата си в Барбадос, остров в Карибско море.

Свързан урок >>