"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Нов живот, нова надежда
Ришар Лакроа

Много пъти бях влизал в затвора, повечето пъти с присъди за наркотици. Дори отдадох живота си на Исус и се кръстих там. Когато ме освободиха, бях изпълнен с надежда за нов живот, но не можах да си намеря работа и се обезсърчих. Пак се озовах в затвора.

Отново ме освободиха и рано сутринта в един съботен ден някакъв човек ме разтърси и ме събуди с думите: „Брат Баркър (ръководителят на християнското служене в затвора) ме изпрати да те доведа в църквата. Сега!” Станах и отидох на църква с него.

Този човек ме заведе в адвентната църка, основана от екипа, който работеше в затвора. Това бе денят на откриване на църквата и каква радост цареше! Върнах се у дома изпълнен с радост, но отново се сблъсках с реалността. Бях пристрастен към наркотиците и не можех да се откажа със собствени сили. Бях купил наркотик с парите, които църковните членове ми дадоха за храна. Просто не можех да погледна тези хора в очите.

Бях напълно пропаднал в наркотиците. Но един ден Бог ми каза: „Това ли искаш? Или копнееш за по-добър живот?” Помолих Го да ми даде това, което е необходимо, за да се очистя. Не след дълго ме арестуваха и отново се озовах в затвора. Всъщност дори благодарих на съдията.

В деня, когато влязох в затвора, казах на всички затворници, че не желая да виждам никакви наркотици, дори и цигари.

Отидох в затворническата църква, където брат Баркър водеше богослужението. Ние изучавахме и се молехме заедно и аз отново се предадох на Христос. Помолих за прошка всички за лошите неща, които бях извършил. Помолих се за семейството и приятелите си, които бях наскърбил. Макар че се намирах в затвора, аз бях свободен.

Бог ме укрепи със Словото Си и аз започнах да работя с други, които бяха оковани във веригите на греха и пристрастяването. Всеки ден се предавах на Бога, защото знаех, че сам не мога да извърша нищо.

Когато ме освободиха, отидох в затворническото служение „Нова надежда” на адвентната църква, където бях посрещнат радостно от други, които знаеха каква борба бях преживял. Църковните членове ми помогнаха да си намеря работа и да се закрепя в новия живот. Дяволът все още ме преследва с изкушения, но Бог ми дава сила.

Помолих за избавление от наркотиците, а Бог ми даде много повече. Даде ми нов живот, нова работа и нова радост.


* Ришар Лакроа е старейшина певец евангелизатор в затворническото служение „Нова надежда в град Батария, Тринидад.

Свързан урок >>