"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Откритието на продавачите на грънци
Бенджамин Шун

Адвентисти продавачи на грънци пътували от село в село в северната част на Мадагаскар и продавали съдове за дома. Един петъчен следобед пристигнали в село и попитали първия срещнат дали там има адвентна църква. Няма такава църква – отговорил човекът.

А дали има някой, който да се покланя на Бога в събота, отново попитали те.

"Да, отговорил човекът от селото. Срещат се в една къща малко нагоре по този път." Продавачите тръгнали в указаната посока и намерили къща, върху която била поставена табела: "Църква, спазваща съботата."

Почукали на вратата и били посрещнати в стая с около 50 души, събрани за богослужение. Хората се сгъстили още повече, за да се намери място за новодошлите и службата продължила. Скоро грънчарите разбрали, че службата изглежда и звучи като адвентно събрание. Но кои били тези хора?

След края на богослужението посетителите попитали събралите се откъде са научили да се покланят на Бога точно по този начин. „Ние сме християни – обяснил водачът. – Слушаме една радиопрограма, която преподава Библията съвсем разбрано. Сега спазваме съботата и се подготвяме за второто идване на Исус.”

„Как се казва радиостанцията, която слушате?”, попитали грънчарите. Хората отговорили: „Световното адвентно радио.” Водачът обяснил, че вярващите знаят, че станцията се ръководи от Църквата на адвентистите от седмия ден, но се колебаят да използват името, докато не научат какво трябва да направят, за да станат адвентисти.

Гостите казали на събранието, че са адвентисти от седмия ден и обещали да уведомят районния пастор за тази нова църква.

Когато научил, че голяма група се събира в планината, районният пастор решил да подготви поредица от събрания и да организира новата църква. Една жена дарила парче земя, на което да се построи църква и днес вярващите в Андравинамбо се покланят на Бога като адвентисти от седмия ден. Пастор продъжава да ги учи и да ги насърчава да споделят вярата си с други хора в областта.

Вашите мисионски дарения са за Световното адвентно радио, което работи по цял свят.


* Бенджамин Шун е президент на Световното адвентно радио. Раманантсалама Бержосеклин е районен пастор, който понастоящем се грижи за групата.

Свързан урок >>