"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Засаждане на семена
Хуберт Хавиер

Веднъж двамата с приятеля ми почивахме след обяда, когато един човек влезе при нас. Той ме посочи с пръст и каза: „Господ ти е възложил да свършиш нещо.” След това се обърна и излезе сред навалицата на пазара.

Останахме смутени и се опитахме да разберем какво точно се беше случило. Потърсихме човека, но той бе изчезнал. Приятелят ми се засмя и се опита да забрави случилото се, но аз започнах да размишлявам. Ходех на църква, но не смятах, че съм близо до Бога.

Един ден жена влезе в магазина, където работех, и ме попита: „Синко, още ли не си предал живота си на Христос?” Никога не бях я виждал и въпросът й ме изненада. „Госпожо, възнамерявам да го направя”, казах аз изненадан. Тя си тръгна и когато след малко я потърсих, вече я нямаше. Никой не я бе видял. Дали Бог не се опитва да ми каже нещо, запитах се аз.

Разказах на един приятел за тези случки и той ме покани да го придружа на библейски час в адвентната църква. Отидох и ми хареса, затова продължих да ходя там. Покани ме на богослужение в събота сутринта, но аз трябваше да съм на работа. Накрая събрах смелостта да помоля шефа ми да ме пусне една събота, за да мога да отида на църква.

Двамата с приятеля ми изучавахме Библията и след края на една евангелизационна поредица осъзнах, че съм намерил истинската Божия църква. Реших да стана адвентист. Шефът ми обаче отказа да ме пуска в събота. Моите роднини ми казаха, че мога да ходя на църква и в неделя, но аз знаех как да постъпя. Скоро напуснах.

Намерих временна работа и хвърлих всичките си сили в дейности за Бога, но това не можеше да ме нахрани. Веднъж останах без никаква храна вкъщи. Коленичих и казах на Бог, че съм гладен. Помолих го за малко храна. Почукване на вратата прекъсна молитвата ми. Един от църковните старейшини стоеше на вратата. „Тъкмо минавах и изпитах желание да се отбия и да видя какво правиш – каза той. – Даде ми десет долара и се усмихва. Така Бог се погрижи за мене.

Не след дълго намерих работа във фирма, където не изискваха работа в събота. Когато обслужвам клиенти, мога да им говоря за това, което Бог прави в живота ми и да ги каня да приемат Исус. Посявам семена в сърцата им и се моля Бог да направи те да пораснат – така, както се случи и в моя живот.


* Хуберт Хавиер живее в Гренада – остров в Карибския регион.

Свързан урок >>