"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Блудният син печели души
Алберто Вилланеува

В младежките си години не намирах смисъл в живота. Бях се отдал на алкохола и имах проблеми със семейството си. Напуснах дома си и заминах за друга част на Мексико.

Запознах се с адвентист, който ми даде подчертана Библия. Зачетох се в нея и най-вече в подчертаните стихове. Останах удивен, че Божието слово е толкова живо. Започнах да ходя на църква и след време помолих пастора да ме подготви за кръщение.

Бог ме спаси от безнадеждния живот и ми даде възможност да работя за хората, които живеят така, както аз някога живеех. Видях как Господ отваря много врати пред мен.

Съпругата ми имаше далечни роднини, с които се сприятелихме. Пожелах да изучавам Библията с тях, но когато попитах съпруга, той ми каза, че това е невъзможно. Били изключително твърди поклонници на друга религия. Още там на място се помолих на ум Бог да отвори сърцето на този човек. Когато понечих да си тръгна, той ми каза: „Върни се, за да учим заедно от Библията!”

Семейството започна библейските уроци, но един от синовете на име Сервино отказа да се присъедини към нас. Продължихме да се събираме цели три месеца и накрая Сервино дойде при нас. Седем членове на семейството предадоха живота си на Христос, включително Сервино. Едва по-късно научих, че Сервино бил толкова ядосан от моите библейски часове, че имал намерение да ме убие.

Проведох кратка евангелизация в едно планинско село. Докато вървях към дома на едно семейство, забелязах, че някой ме следва. Когато пристигнах, домакинът позна един от преследвачите и ми пошепна: „Внимавай много. Тези хора са разбойници. Носи оръжие, за да се защитаваш.” Отговорих му, че не нося оръжие.

Домакинът, който притежаваше малък магазин в района, каза на крадеца: „Остави този човек на мира. Той е мисионер, който е дошъл да ни говори за Божията любов.” Крадецът изчезна и повече не го видях. След време двама членове от семейството на този човек бяха кръстени заедно с още пет човека.

Споделям евангелието на други, тъй като Бог го е споделил с мен. Благодаря Му за това, че около 50 души са били спасени от сатанинските лъжи и са предали сърцата си на Христос.

Молете се за тези, които търсят по-добър живот. Помнете, че вашите мисионски дарения често имат огромно значение за тези, които имат желаят да научат повече за Божията любов.


* Алберто Вилануева споделя вярата си в град Морелос, Мексико.

Свързан урок >>