"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Търсене на истината
Тунджи Адееко

Израснах в област в Нигерия, където са разпространени няколко религии – поклонение пред идоли и анимисти, мюсюлмани и християни. Чудех се коя от тях съдържа истина. Изпълнявах някои ритуали и участвах в религиозни церемонии, но продължавах да си задавам този въпрос.

Веднъж заедно с няколко приятели минахме покрай адвентно училище. Някой от групата се пошегува с адвентистите, като спомена, че те ходели на църква в събота. Всички се засмяха, а аз се зачудих дали има християни, които наистина да се покланят на Бога в събота.

Не можех да отида на църква, за да науча повече за съботата, затова започнах да чета Библията и да търся отговори. Потърсих думата събота, но не я намерих. Смятах, че шабат се отнася за неделя, така че и там не открих задоволителен отговор.

След известно време ми попадна брошура за съботата и аз прочетох, че Бог е сътворил света в шест дни и си е починал на седмия. Когато проучих библейските текстове, стигнах до убеждението, че съботата е Божия наредба, а неделята – човешка традиция.

Почувствах, че Бог е Някой, на Когото мога да се доверя; Някой, Който ме е създал и желае да общува с мене. Продължих да изследвам и разбрах, че Бог толкова много желае да общува с хората, че е дошъл в човешката история и е предал това, което желае да знаем за Него.

Намерих библейския текст, който ни казва да спазваме заповедите и да вярваме в Исус. Осъзнах, че евреите са приемали заповедите, но не приемат Исус. Повечето християни приемат Исус, но се спазват всичките Му заповеди. Бях сигурен, че Бог има църква, която притежава вярата в Исус и спазва всичките десет заповеди.

Разбрах, че за да се покланям на Бог в дух и истина, трябва да спазвам съботата. Спомних си за адвентната църква, която бях видял край пътя, и скоро намерих адвентна църква до мястото, където учех. Започнах да посещавам богослуженията.

Когато се върнах у дома за лятната ваканция, посетих адвентната църква, която бях видял преди много месеци. Сестра ми се разтревожи, когато разбра, че я посещавам, но аз знаех, че трябва да намеря спасението си в Христос, а не чрез която и да е личност. Ходех тайно там всеки път, когато имах възможност.

Благодаря на Бога за това, че ми показа истината. Той използва една обикновена църковна сграда, подигравката на сестра ми, Библия и брошура, за да ме доведе при Себе Си.

Свързан урок >>

Created by ULimited®