"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да разкъсаш веригите


Нияра въздъхнала тежко и огледала мрачната стая. Намирала се в болница за наркомани в Централна Азия. Само на 29 години, вече се чувствала стара и изморена. Живеела без цел и без надежда.

Харесало й чувството на забрава, което изпитала, когато за първи път й дали наркотик, и скоро се пристрастила. Загубила интерес към работа и семейство и животът й се превърнал в истински ад. Нейните родители взели дъщерята й, а нея изпъдили. Тъй като нямала къде да отиде, заживяла с един от своите приятели наркомани. Искало й се да се измъкне, но не знаела как.

Един човек влязъл в болничната стая, за да посети друг пациент. Нияра се заслушала в разговора им. „Бог ще ти помогне да превъзмогнеш наркотиците – казал мъжът на име Сергей. – Помоли го за помощ, довери Му се и Той ще те избави.”

Нияра са зачудила дали това е вярно. Не познавала този Бог, за когото говорел Сергей. Какво ли мисли Той за нея и за живота й? Би ли могъл да й помогне? Дали ще й прости? Сергей забелязал нейния интерес и й дал Библия. Тя потърсила отговорите на своите въпроси и пожелала да получи увереност и прощение.

Изписали я от рехабилитационния център и Нияра се срещнала с жена, бивша наркоманка, която познавала отпреди. Останала удивена от промяната в нея и я попитала какво се е случило. Жената й разказала, че е станала християнка и е член на група за бивши зависими, които се срещат, за да си помагат. „Ела с мен”, настояла тя. Нияра посетила събранията и получила надеждата, че също може да победи своята зависимост. След време предала живота си на Христос.

След месец водачът напуснал града и помолил Нияра да поеме групата. Уплашила се, че няма да се справи, но извикала към Господа за помощ и почувствала огромна любов към Бога и към страдащите наркомани. Докато помагала на другите, самата тя победила алкохола и наркотиците. Уверявала другите жени в групата, че и те могат да имат живот на трезвеност и щастие.

Нияра знаела, че бившите зависими трябва да стоят далеч от изкушенията на наркотиците и алкохола и да са там, където могат да намират сила и подкрепа, за да се закрепят в новия си живот. Но къде би могла да намери такова място? Обърнала се към Бог за помощ и Той й отговорил.

Нияра научила, че ако Христос е в центъра на живота, този живот може да бъде прекрасен и да е освободен от наркотици и алкохол. Днес целта й е да помогне и на други да научат, че Бог е тайната на успешния живот, свободен от наркотици. Молете се за Нияра и за тези, които търсят освобождение от веригите на зависимостта по цял свят.


* Нияра е кръстена и споделя вярата си в Узбекистан.

Свързан урок >>