"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Изтеглете Андроид приложението "Съботно училищен урок" от Google Play

Изтеглете Андроид приложението "Съботноучилищни уроци за юноши" от Google Play


Плодът на Духа

Ричард О'Фил


Съботноучилищни уроци за възрастни
Януари, февруари, март 2010 г.


Урок 2 Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Разказ 2 - 8 януари 2010 г.

Плодът на Духа е любов


За друг урок изберете
Всички разкази, Само стиховете
Събота - 2 януари
Стих за запаметяване:
"И тъй, остават тези трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта" (1Коринтяни 13:13).

Неслучайно списъкът на ап. Павел с характеристиките на плода на Духа започва с любовта. За християните любовта е най-висшата добродетел, защото най-пълно характеризира Бога. Именно любовта е Неговият мотив да ни сътвори и поддържа, да ни се открие и да даде Сина Си, за да ни изкупи. Йоан го казва толкова просто и ясно: "Бог е любов" (1Йоаново 4:16). А след като заема толкова централно място в Божия характер, любовта би трябвало да заема също толкова важно място и в нашия. "Който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него" (стих 16).

За тази седмица прочетете:
Второзаконие 6:5; Матей 5:43-48; 7:12; 22:39; Лука 10:25-37; 1Коринтяни 13:4-7Любовта има много измерения Неделя - 3 януари

"А Той му рече: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Това е голямата и първа заповед. А втората, подобна на нея, е тази: "Да възлюбиш ближния си както себе си" (Матей 22:37-39; виж също Второзаконие 6:5).


Преводите на Библията се различават при подбора на думи. Например изречението "Птичката беше малка" в един превод може да срещнете като "Птичката беше дребна", а в друг - "Птичката не беше голяма". И двата са верни. Затова, изучавайки плода на Духа, за нас ще е полезно да дадем дефиниция на понятията според оригиналния библейски език. Във Второзаконие 6:5, думата, преведена като "възлюбиш", е "ахабта", която се употребява за любов, изразена повече чрез воля, ум и действия, отколкото чрез чувства или емоции. Това е най-висшият вид любов, тъй като мотивира човека да постъпва праведно и благородно, независимо как се чувства. Така че любовта, за която Исус споменава в най-голямата заповед, е най-благородната, най-чистата и най-висшата форма на себепожертвувателна любов - такава, каквато е заповядано да имаме към Бога.

Евреите много добре знаят, че заповед номер едно е да обичат Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, а Марк добавя - и с всичката си сила (вижте Марк 12:30). Споменавайки и четирите аспекта на човешката личност, Исус просто отправя призив към всеки един от тях. С други думи, "Трябва да обичате Бога с цялото си същество". Ние нямаме намерение да се задълбочаваме в смисъла на всяка отделна дума, но въпреки това изследването им може да бъде от голяма полза.


Прочетете Матей 7:12 и Матей 22:39. Какъв важен акцент поставят тези стихове? Доколко той е основополагащ в цялостната концепция за любовта?


Да обичаш ближния си както себе си означава да обичаш всички хора с цяло сърце. Любовта, спомената в тази "втора заповед", е същата както в "първата заповед". Това е любов в действие, включваща воля и намерение. Да обичаме ближния като себе си означава да се грижим за него по същия начин, по който бихме се грижили за себе си.
Какво прави любовта Понеделник - 4 януари

"Любовта дълго търпи и е милостива (...) не държи сметка за зло (...) радва се заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада..." (1Коринтяни 13:4-8).


Дефинирането на любовта е първата стъпка. Втората стъпка е прилагането й. Трябва да внимаваме, да не би непрекъснато да повтаряме, че обичаме; по-важно е да анализираме внимателно начина, по който живеем, и колко вярно прилагаме принципите на любовта – онази любов, която е описана в Библията.


Прочетете 1Коринтяни 13:4-8. Спрете се върху всяко отделно качество на любовта и се запитайте: "Как да приложа този принцип в моя собствен дом?".


Помислете само за миг какви щяха да бъдат домовете ни, ако чрез Божията благодат неизменно упражнявахме делата на истинската любов. Представете си благословението да живеете в семейство, в което всички са положително настроени един към друг и си помагат. Вероятно няма начин да заставите другите да го правят. Но ако вие решите да приложите тези принципи, ще можете да видите как те мощно влияят и върху техния живот. Не можете да спорите с любовта - това е най-непобедимата сила в целия Всемир. Хората могат да оспорват теологията ви, стила ви на живот, убежденията ви, вярата ви - всичко. Но какъв аргумент биха намерили против безусловната любов - любовта, разкрита на света в Исус; любовта, която и ние чрез Неговата благодат можем да проявяваме към другите?


Кои характеристики на библейската любов ви се струват най-трудни за прилагане? Как чрез Божията благодат можете да положите целенасочени усилия да култивирате колкото може повече от тях? Защо е важно да го направите?
Какво любовта не прави Вторник - 5 януари

Върнете се още веднъж към 1Коринтяни 13:4-8, но този път от различна перспектива. Проучете какво любовта не прави. Макар и предадени в отрицателна форма, реално това също са положителни нейни характеристики.

Проучете едно по едно характеристиките на любовта в 1Коринтяни 13:4-8 и запишете положителното, което съдържа всяка от тях. През това време се запитайте колко добре (или колко зле) изявявате тези страни на любовта и как е възможно да се справите още по-добре.

Не завижда =

Не се превъзнася =

Не се гордее =

Не безобразничи =

Не търси своето =

Не се дразни =

Не държи сметка за зло =

Не се радва на неправдата =

Като размишляваме върху значението на думата "любов", описана така подробно в главата на любовта (1Коринтяни 13 глава), можем да оценим характера на нашия Небесен Отец, Който е персонифицираната Любов. Освен това разбираме колко далеч от истинския смисъл на Божията любов е думата "любов", употребявана безразборно днес.
Проверка на любовта (Матей 5:43-48) Сряда - 6 януари

Прочетете Матей 5:43-48. Кое според Исус е най-важно в любовта?


По принцип "враг" означава още: "опонент", "конкурент","съперник", "претендент". Враг е всеки, който ви мрази и се отнася зле с вас. Това може да бъде дори брачният ви партньор или друг член от семейството. Има моменти, когато собствените ви роднини не ви обичат твърде. Може дори умишлено да търсят начини да ви дразнят, дори и по-лошо... Когато се случи нещо подобно, е лесно да паднете в капана на отмъщението и дребнавостта.

Трябва да разберем, че понятието "неприятел", което Исус употребява тук, не се ограничава единствено до човек, който застрашава живота ви, а до всеки, който предизвиква у вас достатъчно злоба и неприязън, за да ви изкуши да му отмъстите.


Прочетете Притчи 15:1; 25:21 и 1Петрово 3:9. Как тези текстове ви помагат да разберете този важен принцип на любовта?


Много хора изпитват затруднения да показват любов дори към своите приятели - колко повече - към враговете си. Как да се научим да следваме примера на Исус, как сърцата ни да се променят така, че да станем способни да обичаме и враговете си? По какъв начин молитвата за тях може да изиграе важна роля в достигането на християнския идеал?
Любов в действие (Лука 10:25-37) Четвъртък - 7 януари

Веднъж един професор в семинария изнесъл лекциите си по успешно проповядване по много необичаен начин. Възложил на всеки студент да подготви проповед върху историята за добрия самарянин. Един по един те трябвало да минат по класните стаи и да проповядват за любовта и състраданието. Между часовете имало съвсем кратки почивки, което принуждавало бъдещите проповедници да бързат, за да спазят графика. Всички минавали по централния коридор покрай един просяк, поставен там нарочно от професора – естествено, без те да знаят това.

Какъв разтърсващ урок! Броят на бъдещите проповедници, които спрели, за да помогнат на просяка, бил изключително малък, особено сред онези, които били притиснати от времето. Забързани да изнесат своята проповед за добрия самарянин, почти всички, подобно на левита и свещеника, минали "транзит" покрай нещастника!


Днешният въпрос е "Кой е моят ближен?". Как отговаря на този въпрос Исус в Лука 10:25-37? Как тази притча "се връзва" с цялата тема за същността на истинската любов? Докато я четете, се запитайте: "Защо Спасителят поставя в ролята на "лошите" именно религиозни хора, даже религиозни водачи? Каква е поуката за нас?"


Размислете върху следните думи: "Бях гладен и вие основахте хуманитарна организация, която да се занимава с това. Бях в тъмница и вие започнахте да се оплаквате от увеличаването на престъпността. Бях гол и вие обсъдихте неморалността на моя външен вид. Бях болен и вие благодарихте на Бога, че сте здрави. Бях бездомен и вие ми изнесохте проповед върху покрова на Божията любов. Изглеждахте толкова святи и така близо до Бога, но аз продължавам да бъда гладен, самотен, да мръзна и да ме боли. Това интересува ли ви въобще?".


Бъдете честни. Как трябва да промените начина си на живот, за да се превърнете в добър самарянин за другите? Сещате ли се сега, в този момент, за някого, който е "от другата страна на барикадата", в света на болката? Колко "умиране за себе си" е нужно, за да се отнесете към него като към "ближен"?
Разширено изучаване Петък - 8 януари

Ученият Артър Зайонк напълнил една кутия със светлина. Но стените на кутията били направени от такава материя, че я поглъщали напълно, не отразявали нито частица от нея. В кутията имало светлина, само светлина и нищо друго. Как смятате, ако можехте да надникнете вътре, какво ще видите? Как изглежда чистата светлина? Чиста тъмнина - тъмнината на празното пространство - това ще видите. Ако не бъде отразена от нещо или ако не я погледнете директно, светлината е невидима.

После Зайонк взел една пръчка и я промушил през тъмнината на кутията. Самата пръчка - откъм страната, от която влизала светлината - започнала да свети. изглеждало така, сякаш тънък лъч светлина пада единствено върху пръчката и върху нищо друго, макар светлината да изпълвала цялата вътрешност на кутията (подобно на вода). Чак когато била отразена от нещо (пръчката), светлината станала видима. В противен случай светлината е тъмнина.

На земята виждаме слънчевата светлина, обливаща планетата ту в синьо, ту в сиво, ту в червено - в зависимост от атмосферните условия и часа на денонощието. На Луната, независимо колко слънчева светлина стига до вас, ще ви изглежда, сякаш гледате в кутията на Зайонк - чиста тъмнина, тъмнината на празното пространство. Причината за това е, че Луната няма атмосфера, няма въздух, няма влага, няма нито един от земните газове, които отразяват светлината, за да я превърнат в калейдоскопа от цветове, царуващ на нашата земя. Каква е поуката? Ако не бъде отразена от нещо, светлината се вижда като чиста тъмнина.

За разискване:

1. Какви духовни уроци върху любовта можем да извлечем от наученото за естеството на светлината? Виж 1Йоаново 1:5; 2:9-11; 4:8; Лука 11:35.

2. Размислете още малко по темата за любовта към враговете. Лука 23:34 гласи: "А Исус каза: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят". Молите ли се за враговете си? Трудно е да имаме добро отношение към онези, които ни мразят, които се отнасят лошо с нас и ни преследват. Но молитвата е начин да променим сърцето си и отношението си към тях. Когато се молим за своите гонители и за онези, които ни ненавиждат, започваме да виждаме в тях хора, които имат нужда от Божията благодат - също като нас. Това ще ни даде сила и желание да ги благославяме дори когато те ни проклинат, и да им правим добро, когато ни мразят.

3. Човек вижда край пътя шофьор, закъсал с колата си. Отбива, спира и му предлага помощта си. Но в замяна е пребит и ограбен. "Край - казва си той. - Никога вече няма да отбивам, за да бъда "добрия самарянин". Какво бихте го посъветвали?

4. Срещали ли сте хора, които наистина изглеждат като олицетворение на любовта? Какви са? Какво правят и какво - не? Как проявяват любовта си? Как мислите, през колко лични страдания са преминали, за да се научат на такава любов?
Разказ
Да разкъсаш веригите

Нияра въздъхнала тежко и огледала мрачната стая. Намирала се в болница за наркомани в Централна Азия. Само на 29 години, вече се чувствала стара и изморена. Живеела без цел и без надежда.

Харесало й чувството на забрава, което изпитала, когато за първи път й дали наркотик, и скоро се пристрастила. Загубила интерес към работа и семейство и животът й се превърнал в истински ад. Нейните родители взели дъщерята й, а нея изпъдили. Тъй като нямала къде да отиде, заживяла с един от своите приятели наркомани. Искало й се да се измъкне, но не знаела как.

Един човек влязъл в болничната стая, за да посети друг пациент. Нияра се заслушала в разговора им. „Бог ще ти помогне да превъзмогнеш наркотиците – казал мъжът на име Сергей. – Помоли го за помощ, довери Му се и Той ще те избави.”

Нияра са зачудила дали това е вярно. Не познавала този Бог, за когото говорел Сергей. Какво ли мисли Той за нея и за живота й? Би ли могъл да й помогне? Дали ще й прости? Сергей забелязал нейния интерес и й дал Библия. Тя потърсила отговорите на своите въпроси и пожелала да получи увереност и прощение.

Изписали я от рехабилитационния център и Нияра се срещнала с жена, бивша наркоманка, която познавала отпреди. Останала удивена от промяната в нея и я попитала какво се е случило. Жената й разказала, че е станала християнка и е член на група за бивши зависими, които се срещат, за да си помагат. „Ела с мен”, настояла тя. Нияра посетила събранията и получила надеждата, че също може да победи своята зависимост. След време предала живота си на Христос.

След месец водачът напуснал града и помолил Нияра да поеме групата. Уплашила се, че няма да се справи, но извикала към Господа за помощ и почувствала огромна любов към Бога и към страдащите наркомани. Докато помагала на другите, самата тя победила алкохола и наркотиците. Уверявала другите жени в групата, че и те могат да имат живот на трезвеност и щастие.

Нияра знаела, че бившите зависими трябва да стоят далеч от изкушенията на наркотиците и алкохола и да са там, където могат да намират сила и подкрепа, за да се закрепят в новия си живот. Но къде би могла да намери такова място? Обърнала се към Бог за помощ и Той й отговорил.

Нияра научила, че ако Христос е в центъра на живота, този живот може да бъде прекрасен и да е освободен от наркотици и алкохол. Днес целта й е да помогне и на други да научат, че Бог е тайната на успешния живот, свободен от наркотици. Молете се за Нияра и за тези, които търсят освобождение от веригите на зависимостта по цял свят.


* Нияра е кръстена и споделя вярата си в Узбекистан.

Created by ULimited®