"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Детска песен
Мей Портър

Асап отвори вратата на болничното отделение в родния си град Кавиенг в Папуа Нова Гвинея. Не забеляза лекари и се промъкна вътре. Тя знаеше, че лекарите не желаят да я виждат около болните, но въпреки това продължи напред, защото знаеше, че има мисия. Пациентите изглеждаха толкова тъжни, а на нея й се искаше да направи нещо, за да ги разведри.

Чу как тих глас й пошепна: „Пей!” Асап тръгна от легло на легло, пеейки песните, които беше научила в съботното училище.

Един възрастен човек на име Салатиел се усмихна, когато тя приближи до него. „В коя църква ходиш”, попита той с намерението да я дразни.

„В адвентната църква”, отговори тя.

„Кога ходиш на църква?”

„В седмия ден, събота”, отвърна тя невинно.

Простичкият й отговор го изненада. Той й подаде Библия и я помоли да му покаже стих, в който се казва, че седмият ден е събота.

Петгодишната Асап не можеше да чете, но отвори Библията и му посочи стиха. „Ето, тук, прочети това.”

Салатиел прочете стиха. Премигна и го прочете още веднъж. „Седмият ден е събота на Господа, твоя Бог” (Изход 20:10).

„Доведи баща си – настоя човекът.- Побързай!”

Асап бързо излезе и след малко се върна с баща си. „Искам да видите това чудо – възкликна Салатиел, сочейки към стиха, който Асап му бе показала. – Наистина събота е Божият ден за поклонение!”

Бащата на Асап и възрастният човек започнаха да изучават Библията и когато дойде времето да се връща в родното си село, вече бе приел много нови библейски истини. „Как да обясня всичко това на моя пастор и на другите в селото?”, попита Салатиел. Пасторът на Асап му предложи да го придружи, за да му помогне.

Мнозина се заслушаха в думите на Салатиел и на пастора, които обясниха съботата и други библейски истини и не след дълго няколко души пожелаха да се кръстят. Пасторът покани Асап и семейството й да присъстват на кръщението.

Когато дойде ред на Салатиел да бъде кръстен в морето, малката Асап го хвана за ръка и го заведе до водата. Сега новата група вярващи се покланят на Бога в малка бамбукова къща в селото и всичко това се случи само защото едно момиченце се подчини на гласа на Святия Дух, Който бе прошепнал: „Пей!”

Някой се нуждае от твоята помощ, за да намери Спасителя. Всеки ден вашите мисионски дарения помагат да се сподели вярата с хора, които никога не бихте могли да срещнете.


* Мей Портър и нейният пастор служат като мисионери в Южно-тихоокеанската дивизия. Понастоящем споделят вярата си в остров Норфолк, на изток от Австралия.

Свързан урок >>