"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Молитвата на брат ми
У. К. Рао

Живея в село на източния бряг на Индия. Като тийнейджър попаднах в банда и започнах да пия. Членовете на бандата бяха известни с проявите на насилие и нарушаване на закона, но аз стоях настрана от подобни дейности.

Малкият ми брат Саймън е по-различен от мене. Той вярва в Бога с цялото си сърце. Макар че селото ни не толерира християните, той стана християнин. Това навлече големи неприятности на семейството ми и родителите ми го изгониха от дома.

Една вече си бях вкъщи и пиех, когато внезапно Саймън се промъкна в къщата. Той влезе в стаята ми и започна да се моли. Спомням си, че му казах: „Братко, моли се за мене.” И той го направи. Докато се молеше, почувствах желание да се освободя от алкохола в тялото си. „Каква сила има в тебе, че след като се помоли на Бога, аз изтрезнях”, попитах аз.

„Бог ми каза да се моля за тебе – отговори Саймън. – Той има сила да ти помогне.” Покани ме да отида на църква с него и аз се съгласих. В съботната сутрин чух толкова ясен глас, че се обърнах да видя кой говори. Гласът каза: „Отиди на църква.” Тръгнах, но по пътя срещнах някои от членовете на бандата и ги поканих да дойдат с мене. Те се засмяха и започнаха да се подиграват с Исус. Аз обаче бях твърдо решен да отида на църква.

Молитвите на брат ми ме променяха. Всеки път, когато изпитвах желание да пия алкохол, гласът прошепваше: „Саймън се моли за тебе. Исус може да те избави.” Скоро бях напълно освободен и след шест месеца се кръстих.

Моето обръщане разбуни хората в селото. Някои искаха да научат повече за Бога, а други изпитваха гняв. Нехристияните не желаят около тях да има християни. Новоповярвалите бяха глобявани или принуждавани да напуснат селото. Предупредиха ме да не говоря за Исус на околните.

Внезапно почина евангелизаторът мирянин, който работеше с новите вярващи в селото. Местният църковен ръководител ме помоли да заема мястото му. Хората, които знаеха за миналото ми, се удивляваха на настъпилата промяна. Разказвах им, че живият Бог ме е спасил и е премахнал желанието ми да пия.

Тъй като виждаха промяната в живота ми, някои ме слушаха и скоро започнаха да идват на църква с нас. Сега всяка събота около 50 души се събират на богослужение в малка стая. Тези хора желаят да имат Божията сила в живота си. Най-голямата ми радост е да ги водя при Исус.


* У. К. Рао е служител на Глобалната мисия в щата Ориса, Индия.

Свързан урок >>