Библейски стих и коментар за деня (17.5.2021)

Лесно четиво

Като намерих Твоите думи, ги изядох и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето; защото се наричам с Твоето име, Господи, Боже на Силите. (Йеремия 15:16)