Библейски стих и коментар за деня (15.6.2024)

Направете ход

И освен това (…) прибавете (…) (2 Петър 1:5)