Библейски стих и коментар за деня (28.11.2020)

Непривичното Божие дело

Защото Господ ще стане, както на хълма Ферасим, ще се разгневи, както в долината Гаваон, за да извърши работата Си, пречудната Си работа, и да изпълни делото Си, удивителното Си дело. (Исая 28:21)