Библейски стих и коментар за деня (25.9.2022)

Отложено удоволствие

А всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние – нетленен. (1 Коринтяни 9:25)