"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 8


Прослава в затвора

Стих за запомняне:
"... да вършим нещата така, както трябва..."
/2 Кор. 8:21/

Павел и Сила били в затвора. Те лесно можели да започнат да мърморят и да се оплакват, но обичали Исус и направил нещата по различен начин. Нека да видим как споделяли за Исус.

"Тези мъже са служители на Бог! Те ви казват как можете да се спасите!"

Павел и Сила се обърнали. Едно момиче със зъл дух ги следвало. Нейните господари правили пари като слушали този зъл дух и тогава казвали на хората какво ще им се случи. С дни момичето следвало Павел и Сила и викало едно и също нещо.

Въпреки че това, което тя казвала било вярно, не било добре хората да мислят, че християните имат работа със злите духове. Затова накрая Павел се обърнал към момичето и заповядал на злия дух:

- Чрез силата на Исус Христос ти заповядвам да излезеш от нея!

Злият дух напуснал момичето веднага и тя станала кротка.

Господарите на слугинята се ядосали страшно много. Те завели Павел и Сила при управителите на града.

- Тези мъже са евреи и те създават неприятности! – крещели те. – Те учат на неща, които не са законни за нас да практикуваме. Разгневена тълпа се събрала и ги чула. Те започнали да бият Павел и Сила с големи пръчки. И управителите хвърлили Павел и Сила в затвора.

 

Въпреки че ги боляло, тази нощ Павел и Сила започнали да се молят и да пеят хваления на Бог. Другите затворници и тъмничарят не можели да повярвят това, което чуват! Около полунощ земята изведнъж се разтресла толкова силно, че всички врати на затвора се отворили и всички вериги паднали от затворниците. Тъмничарят бил сигурен, че всички затворници са избягали. Той треперел от страх. Той смятал, че ще бъде наказан, защото затворниците си били тръгнали.

Но тогава Павел извикал:

- Ние всички сме тук!

- Донесете ми светлина! – изкрещял тъмничарят на един слуга. Самият той изтичал да огледа. Нито един затворник не бил избягал!

Тъмничарят завел Павел и Сила в дома си. Там им предложил храна и ги слушал докато те му разказвали за Исус.

- Хора, - казал той – какво да направя, за да се спася?

Павел и Сила се усмихнали.

- Само повярвай! – казали те. – Повярвай в Господ Исус и ще се спасиш.

- Вярвам – казал тъмничарят докато нежно почиствал раните на Павел и Сила. Преди да се съмне, Павел и Сила кръстили тъмничаря и семейството му. Те направили правилните неща. Павел и Сила хвалили Бог, когато им се случили лоши неща. И показали на тъмничаря Божията любов. И ти също може да споделяш за Исус като правиш правилните неща.

Created by ULimited®