"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 13

Божиите 10 правила

Стих за запомняне:
"Всичко, което Господ е казал, ще сторим."
/Изход 19:8/

Има ли правила в твоя дом? Такива правила като да не ядете между храненията или да разхвърляте играчките си? Правилата ни помагат. Те помогнаха също и на израилтяните.

Израилтяните били все още в пустинята. Преди три месеца били напуснали Египет. Те разположили лагера до една планина, когато Бог казал на Моисей, че имал нещо много важно, което искал да каже на Своя народ.

Бог обещал на Моисей, че ако израилтяните следват неговите заповеди, те ще живеят по-щастлив и здравословен живот. Той ще ги благослови и хората от другите народи като видят колко много Бог ги обича, те също ще пожелаят да разберат нещо повече за Бог.

Хората обещали: „Ще направим всичко, което Господ е казал”.

Моисей трябвало да каже на народа, че Бог искал да говори с тях. Той трябвало да ги подготви за срещата с Бог.

Затова хората изпрали дрехите си и се изкъпали. Постили, което означава, че не ядели храна, но пиели вода и се молели.

След три дни Бог се появил на върха на планината в облак от гръм и светлина. Хората чули силно свирене на тръба. Те видели, че планината се разклатила. Стояли близо до планината, готови да се срещнат с Бог. Но също така се и страхували!

Но Бог не искал израилтяните да се страхуват. Той ги обичал. Той говорил директно с тях и им казал за 10 специални правила, по които Той искал те да живеят.

Ние наричаме тези правила
Десетте заповеди. Това се следните:

1. Обичай Бог най-много и не обичай неща или хора повече от Бог.

2. Покланяй се само на Бог; нямаш нужда от идоли или други неща, в които да гледаш, за да Му се покланяш.

3. Изговаряй името на Бог с почит и уважение.

4. Пази съботния ден като свят и специален ден, който да прекарваш всяка седмица с Бог.

5. Отнасяй се към майка си и баща си с уважение и подчинение.

6. Животът на другите хора е важен; не мрази или наранявай другите. Грижи се за тези, които са в нужда или са наранени.

7. Бъди верен на човека, за когото се жениш.

8. Не вземай неща, които не са твои.

9. Винаги казвай истината.

10. Радвай се на това, което имаш; не искай нещата на другите хора.

След това Бог казал на Моисей да се изкачи до върха на планината. Там Бог написал тези 10 важни правила за щастлив живот на каменни плочи. Бог не използвал молив или химикалка. Той пишел на каменните плочи със Своя пръст!

Тези правила ми звучат много добре, а на теб? Те ни учат да обичаме Бог и другите хора. Бог ни даде правила, по които да живеем, защото ни обича. Той обещава, че ако му се подчиняваме, винаги ще бъдем щастливи. Когато се подчиняваме на Бог и живеем, както Той ни моли, ние му се покланяме. Той ще ни помогне да му се подчиняваме. Нека не забравяме да благодарим на Бог за това, че ни показва как да живеем.

Created by ULimited®