"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 1


Нови приятели

Стих за запомняне:
"Те споделяха всичко, което имаха"
/Деян. 4:32/

Обичате ли да имате гости за вечеря? Преди много време някои хора точно били разбрали за Исус. Нека да си представим как едно малко момиче и нейното семейство споделили с тях.

- Сега свърши добра работа, малка Дебора - казала мама с усмивка – И тази вечер ще имаме гости за вечеря.

Дебора погледнала нагоре.

- Кой? - попитала тя.

- Все още не зная – отговорила мама с искра в очите си.

Мама седнала и взела малката Дебора в скута си и целунала розовата й бузка.

- Ще ти обясня - казала мама. - Апостолите проповядват благовестието за Исус из целия ни град. Те проповядват с голяма сила. Стотици хора научават за Исус всеки ден – започнала мама.

Дебора поклатила глава. Тя знаела, че апостолите разказвали на всички за Исус.

- И така – продължила мама – много от новоповярвалите са от много далеч. Те са дошли в Ерусалим за големия празник. Те чули апостолите и разбрали за Исус, и сега искат да останат за малко и да научат повече за Него. Някои нямат пари. Затова им помагаме. Ние ще споделим Божията любов с тях като споделим нашата трапеза.

Дебора слязла от скута на мама.

- По-добре да побързам и да приключа с метенето – казала тя.

Мама направила пита хляб. Тя омесила тестото и го оформила на пити. Тя сложила питите във фурната. Скоро прекрасната миризма на печен хляб се разнесла из къщата.

Някой почукал на вратата. Приятелка на мама се втурнала вътре.

- Аз имам леща в повече – казала тя, поставяйки тежък чувал на масата. - Помислих си, че може да я използваш – казала тя със смях като си тръгвала.

Малката Дебора казала:

- Мамо, това е много леща.

- Права си - съгласила се мама. Тя вдигнала чувала и го премерила с ръце. - Бог ни дава още храна. От това ще стане много супа. Бог сигурно ще доведе много хора за вечеря тази вечер - казала тя.

- Как е моето красиво семейство? – шумният глас на татко изпълнил къщата. Той вдигнал малката Дебора във въздуха и й дал огромна прегръдка. Сложил ръка около мама и също я прегърнал.

- Тази супа определено мирише вкусно! – възкликнал татко, надничайки в голямата тенджерка.

- Ще споделим нашата вечеря – извикала Дебора. Тя започнала да се върти.

- Ние споделяме Божията любов с новоповярвалите.

- Зная – казал татко. - Ще се измия и след това всички ще отидем до апостолите. Там ще намерим гладни вярващи и ще ги доведем вкъщи и ще ги нахраним.

- И докато се храним, ще говорим за Исус – казала Дебора. - Това е любимата ми част!

Created by ULimited®