"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 5


Да вземеш изпита

Стих за запомняне:
"Да отхвърля лошото
и да избира доброто."

/Исая 7:15/

Коя е любимата ти храна? А любимата ти песен? Те най-добрият избор за теб ли са? Данаил и неговите приятели направили добрия избор.

Данаил и трима от неговите приятели се спрели и се вгледали в огромния, красив дворец. Те били много уморени и тъжни. Чужденци в чужда страна, те били пленници на царя на Вавилон.

Веднъж в двореца слугите завели момчетата до големите вани. След като се изкъпали един слуга дал на всеки от тях по една пъстра дреха и им показал новите стаи.

- Скоро вечерята ще бъде готова - казал слугата.

Данаил и приятелите му коленичили до леглата си. Те се помолили Бог да им помогне да бъдат силни и да избират добрите неща в тази непозната страна, където хората не Му се покланяли.

Скоро слугата извикал новите пленници да вечерят. Данаил и неговите приятели го последвали в трапезарията. Вкусно изглеждащата храна покривала масите, храната, която идвала от масата на царя и била принасяна на идоли. Данаил и неговите приятели се спогледали с широко отворени очи. Какво трябвало да направят? Това не била типа храна, която Бог искал те да ядат.

Данаил отишъл до началника на всички пленници.

- Може ли приятелите ми и аз да ядем от храната, която Бог ни е казал да ядем? - попитал той учтиво.

Началникът се страхувал да разреши това.

- Царят ви нареди да ядете от неговата храна и да пиете от неговото вино - отговорил той. - Ако станете бледи и болни, царят ще ме убие, защото не си върша работата.

Данаил помислил за проблема. Той казал на Асфеназ - надзирателят, който трябвало да се грижи за Данаил и приятелите му:

- Ще ни тестваш ли 10 дена? - попитал той Асфеназ. - Давай ни само обикновена храна да ядем - плодове и зеленчуци, ядки и зърнени храни. И вода вместо вино. И можеш да видиш как ще изглеждаме след 10 дена.

Асфеназ се съгласил на този тест. През 10-те дена той давал на момчетата обикновена храна и вода за пиене.

Когато тези дни отминали, Данаил и неговите приятели изглеждали по-здрави отколкото момчетата, които били яли от храната на царя и били пили от виното му. Асфеназ решил, че Данаил и приятелите му били направили добър избор. Той им позволил да продължат да ядат обикновена храна.

Бог благославял Данаил и приятелите му. Той им помагал да научат всички неща, които ги учели в Кралското училище на Навуходоносор. И три години по-късно, когато царят ги тествал, той разбрал, че Данаил и тримата му приятели били научили повече и били по-мъдри отколкото всички други мъдри мъже в царството му.

Данаил и приятелите му били избрали добрите неща за техните тела. Те се били поклонили на Бога чрез техния избор. И ти можеш да направиш същото.

Created by ULimited®