"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 6


Сънят на царя

Стих за запомняне:
"Само да проповядвам благовестието на Божията благодат."
/Деяния 20:24/

Сънувал ли си някога? А забавно ли беше да си спомниш съня, когато се събуди? Много, много отдавна един цар сънувал странен сън.

Цар Навуходоносор стенел и се тръшкал из цялото легло. Внезапно той отворил очи и погледнал наоколо. Било много тъмно. Царят мислел за странния сън, който бил сънувал. Той се опитал да заспи, но напразно.

- Доведете мъдреците! - извикал той на стражата.

Веднага войниците отишли да събудят мъдреците и ги завели при царя.

Царят им казал:

- Сънувах сън, който ме уплаши!

- О, царю, да си жив до века! - казали мъдреците. - Разкажи ни съня си и ще ти кажем какво означава.

- Не, - извикал Навуходоносор - вие трябва да ми кажете съня и какво означава.

Мъдреците се спогледали. Те били много сериозни.

- Никой не може да направи това, което иска царят - шушнели си те.

Цар Навуходоносор много се разсърдил.

- Накажете ги! - извикал той - Накажете всички!

Даниил, един от мъдреците на царя, не бил събуден. Той разбрал за бедата, когато войниците дошли да го отведат заедно с останалите.

- Какво смущава царя? - попитал той.

- Царят сънува кошмар и мъдреците не успяха да му кажат какъв е бил сънят. - обяснил един войник.

- Моля, нека поговоря с царя - помолил Даниил.

Той отишъл и коленичил.

- Моля те, царю, дай ми малко време - помолил той любезно. - Искам да се моля на моя Бог да ми разкрие съня и значението му.

Цар Навуходоносор се начумерил, но се съгласил.

Даниил побързал да отиде при тримата си добри приятели. Заедно те се молили Бог да разкрие на Даниил съня и значението му. През нощта Бог разкрил на Даниил съня.

Рано на следващата сутрин Даниил отишъл отново при цар Навуходоносор.

- Можеш ли да ми кажеш какво сънувах и какво означава съня? - попитал царя.

- Не, - отговорил Даниил - аз не мога. Но има Бога на небето, който разкрива тайни.

И Даниил разказал на царя какъв бил съня му и какво означавал.

- Това наистина е моят сън! - възкликнал цар Навуходоносор. - Сега знам, че няма по-велик от твоя Бог.

Навуходоносор направил Даниил управител на цялото царство и началник на мъдреците. Даниил бил доволен да помогне. Той бил щастлив, че спасил другите мъдреци от беда. Но Даниил бил по-щастлив от това, че царят познал истинския Бог - Бог на небето и земята.

Created by ULimited®