"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 11


Йосиф отива в затвора

Стих за запомняне:
"... нито кое да било друго създание
може да ни отлъчи от Божията любов."

/Римляни 8:38, 39/

Можеш ли да си спомниш кое е най-хубавото нещо, което ти се е случвало? А кое е най-лошото? Знаеше ли, че Бог е с теб и при двата случая точно както беше и с Йосиф?

Йосиф не можел да повярва! Предходният ден всички в къщата на неговия господар му били подчинени. А днес неговият господар го хвърлил в затвора! Йосиф знаел, че не е направил нищо лошо. Но той знаел още нещо много важно. Той знаел, че Бог е с него и се грижи за него - без значение къде се намира.

Началникът на затвора поверил работа на Йосиф. Той работел без да се оплаква. И всеки ден началникът на затвора виждал, че Йосиф правел нещата по правилния начин. Не след дълго той го поставил над другите затворници.

Една сутрин Йосиф забелязал, че двама от затворниците изглеждали притеснени. Единият от тях бил виночерпецът на царя. А другият бил хлебарят на царя. Но царят се бил разгневил и хвърлил и двамата в затвора.

- Какво е станало? - попитал Йосиф.

- Сънувахме странни сънища тази нощ - отговорил хлебарят, почесвайки се по главата. - И не знаем какво означават.

- Бог е единственият, Който може да тълкува сънища - казал Йосиф. - Разкажете ми сънищата си.

- Сънувах, че виждам една лоза с три клона - отговорил виночерпецът. - Имаше грозде на лозата и аз изстисках сока от гроздето в специалната чаша на царя и му я дадох.

Йосиф казал:

- Бог ще ми помогне да ти обясня съня. След три дни царят ще те освободи и ще се върнеш да работиш в двореца. Когато видиш царя, моля те, кажи му за мен - помолил Йосиф. - Не съм направил нищо лошо. Не трябваше да съм в затвора.

Тогава хлебарят казал:

- Аз сънувах, че имаше три кошници с хляб на главата ми - започнал той. - Имаше хлябове и кейкове за царя в най-горната кошница. Но птиците ядяха от храната.

Йосиф се помолил тихо.

- Ще ти обясня съня. - казал тихо Йосиф. - След три дни царят ще те накаже и ти ще умреш.

След три дни царят имал рожден ден и организирал голям празник. По време на празненството той изпратил да доведат от затвора виночерпеца и хлебаря. Царят върнал на работа виночерпеца, но наказал хлебаря, точно както Йосиф бил казал.

Йосиф чакал и чакал да чуе, че виночерпецът е казал на царя за него. Но той забравил за Йосиф.

Йосиф съжалявал, че виночерпецът го бил забравил. Но той знаел, че Бог го обичал. Йосиф се доверявал на Бога, че ще се погрижи за него дори в затвора.

Created by ULimited®