"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Един разумен избор

Стих за запомняне:
"Не аз, Бог ще даде на фараона
отговор с мир."

/Битие 41:16/

Някога молили ли са те да направиш нещо наистина трудно? Йосиф го помолили да разкаже на фараона определени сънища, но той не можел да направи това сам.

Утринната светлина се разпръсквала през прозорците на двореца. Фараонът се събудил. Главата го боляла. Той не спал никак добре. Имал много странни сънища.

- Доведете мъдреците пред мен! - казал на слугите си.

Мъдреците слушали внимателно какво им разказал царят за странните си сънища. Те шепнели помежду си и клатели глави.

- Не знаем какво означават тези сънища - признали си те.

Изведнъж виночерпецът на фараона пристъпил напред.

- Когато бях в затвора преди две години - започнал той - също сънувах един странен сън. Един младеж на име Йосиф ми каза какво означава съня ми. И всичко стана точно така, както той ми беше казал.

Фараонът посочил към вратата.

- Доведете ми Йосиф!

Охраната се втурнала към затвора. Те чакали нетърпеливо докато се обръсне и си облече нови дрехи. И тогава побързали да го заведат при царя.

- Сънувах сън - казал фараонът на Йосиф. - Никой от тук присъстващите не може да ни обясни какво означава. Разбрах, че ти можеш да тълкуваш сънища. Кажи ми какво означава моя сън.

Йосиф отговорил:

- Аз не мога да обяснявам значението на сънищата. Но Бог ще ми каже и аз ще ти предам.

- Сънувах, че стоя на брега на реката - започнал фараонът. - Видях седем красиви, тлъсти крави да излизат от реката и започнаха да ядат трева. А след тях излязоха седем мършави крави! И седемте мършави крави изядоха седемте тлъсти крави!

- И после сънувах още един сън - продължил фараонът. - Видях седем пълни класа, които израстнаха от едно стъбло. А след тях израснаха от същото стъбло още седем тънки и прегорели класа. И тънките класове погълнаха пълните.

- Сънищата означават едно и също нещо - започнал Йосиф. - Бог ти казва какво ще направи. Ще има седем добри години, в които ще има храна. А след тях ще дойдат седем години на глад, защото няма да израства никаква храна от земята. Трябва да избереш един мъдър човек - казал Йосиф. - Нека той да събира на склад излишната храна, която ще израсне през седемте добри години, така че да има храна през седемте години на глад и така хората няма да умрат от глад.

Фараонът бил доволен от предложението на Йосиф. Той свалил собствения си пръстен и го сложил на Йосиф. Поставил и златен ланец на врата на Йосиф.

- Ти ще управляваш цял Египет - провъзгласил фараонът - Ти ще бъдеш вторият по власт след мен.

Така Йосиф започнал своята нова работа. Той яздел из цялата страна и нареждал да се складира излишната храна, която израствала през седемте добри години.

Йосиф вече не бил в затвора. Той работел за царя. Но той знаел, че едно нещо е същото, както преди. Бог щял да се грижи за него в двореца, както го правел и в затвора.

Created by ULimited®