"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 4


Приятел на всички

Стих за запомняне:
“Бъдете един към друг благи, милосърдни...”
/Ефесяни 4:32/


Обичаш ли животните? Какво ти харесва да правиш с тях? Да ги дресираш? Да ги храниш? Исус също много обичаше животните. Вероятно Той се е грижел за тях ето така:

Много семейства в градчето, където живеел Исус, имали поне по едно животно. Можеш ли да познаеш какво е било то? Магаренце!

Магаренцата са много силни животни. Те са чудесни помощници, когато трябва да се пренесе нещо тежко.

Когато семейството на Исус е пътувало някъде, може би Исус е помагал на Йосиф да приготви чантата с храната и дрехите, а после магаренцето им я е носело на гърба си.

Сигурно Исус се е грижел за тяхното магаренце. Той му е давал тревичка и вода и в края на деня го е отвеждал в обора да си почива.

Винаги когато Исус е виждал децата да тормозят някое животинче, Той ги е молел да престанат да го правят. Понякога е опитомявал някое животно. А ако е било гладно, го е хранел. Исус винаги е галел нежно животните. Кончетата са дотичвали до оградата, когато Той е минавал по пътя. Котенцата са се галели в крачетата Му. Кученцата са го ближели по ръчичката.

Дори дивите животни са обичали Исус. Диво животно означава животно, което живее навън и си няма стопанин. Катеричките са се втурвали по клоните на дърветата, щом видели Исус, Сякаш искали да Му кажат "Здравей!". Зайчетата са се изправяли на задните си лапички и са наостряли ушички, когато Той е минавал наблизо.


Ако Исус видел малко птиче, паднало от гнездото, Той веднага го е вдигал и поставял обратно. А майката на малкото птиче пеела още по-красива песен, сякаш за да каже "Благодаря Ти, Исусе!".

Исус обичал да наблюдава буболечките - гъсенички, мравчици, калинки. Той ги е оставял да пълзят по ръчичката Му. Никога не ги е стъпквал.

Исус се е любувал на всички прекрасни неща, които Бог е направил. Той е наблюдавал звездите и луната през нощта. Гледал е как никнат цветята и как растат дърветата. Понякога е носел хубав букет на своята майка.

Но най-много от всичко Исус е обичал хората. Той не е искал никой да страда. Ако някой нагрубявал друг човек, Той винаги се е стараел да развесели натъжения. Споделял е обяда си с гладния. Давал вода на жадния.

Исус играел с децата, с които никой не искал да играе. Той отивал на гости на хора, които си нямали никого. Хората са обичали да дружат с него, защото Той бил много грижовен. Пеел песни, докато работел, а съседите много обичали да Го слушат.

Исус никога не е тъпчел цветята и тревата. Никога не е хвърлял боклуци сред природата.

Той е бил много мил към всеки човек и към всяко живо същество. Всички са били щастливи, когато Исус е бил наблизо.

Created by ULimited®