"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 5


Оставете ги да дойдат

Стих за запомняне:
"Оставете дечицата
да дойдат при Мен."

/Лука 18:16/


Кой от големите обичаш най-много освен родителите си? Дали е баба или дядо? Учителят от съботното училище? Когато Исус беше на земята, Той беше любимият възрастен на много деца. Да разберем защо.

Един ден майката на малко момче чула, че Исус бил в града. Тя не знаела къде точно се намирал, затова попитала една съседка:

- Чух, че Исус е в града. Знаеш ли къде е? Искам да се помоли за малкото ми момче.

- Исус е тук? - учудила се съседката - И аз ще дойда с теб да Го потърсим.

Съседката повела и малката си дъщеричка. Двете майки забързали из града.

Друга майка ги видяла.

- Къде отивате? - попитала тя.

- Отиваме да намерим Исус - казала първата. - Ела с нас!

- Ще дойда непременно - отвърнала третата и повикала двете си деца - Елате, отиваме да видим Исус!

Докато майките и техните деца бързали из града, те видели и други майки с децата си.

- Те трябва да знаят къде е Исус - казала първата. - Да ги последваме.


Речено - сторено. Най-накрая те видели Исус под едно дърво. Той говорел на хората. Помощниците на Исус стояли недалеч. Те се намръщили, щом забелязали майките с децата.

Една от тях се запътила право към сърдитите мъже и казала:

- Извинете, бихме искали Исус да се помоли за нашите деца.

Някой от начумерените мъже отговорил сърдито:

- Исус е зает. Върнете се по-късно.

Майките и децата се натъжили. Но тъкмо когато се канели да си тръгнат, Исус се изправил и казал на намръщените си помощници:

- Оставете децата да дойдат при Мен. Не ги спирайте. Те са част от Моето царство. Те са част от Моето семейство.

Исус протегнал ръце и едно малко момиченце се затичало, за да се гушне в Него. Той го вдигнал и го прегърнал. Веднага всички деца се втурнали към Него.

Какво направил Исус след това ли? Той оставил децата да се покатерят в скута Му. Оставил ги да пипнат лицето и ръцете Му и да погалят брадата Му. Не им попречил да Го прегърнат.

Исус се усмихнал, целунал и прегърнал децата. Той поиграл на криеница с тях. Гушнал всяко дете и се помолил за всички тях.

Майките и децата били толкова щастливи, че Исус така силно обича децата и че възторжено ги посрещнал в Неговото семейство. Исус обича и нас! Той иска и ние да сме част от голямото Му семейство.

Created by ULimited®